Gevonden voor

  • Landbouw

Stikstofaanpak als hefboom voor het oplossen van grote problemen

Voor elk gebied in ons land zou moeten worden gedefinieerd wat de gewenste basiskwaliteit is en hoe die wordt bereikt en behouden

co-auteur: Berno Strootman Best verrassend: Nederlanders staan vijfde op de wereldranglijst van gelukkige mensen, opgesteld door de VN. De vraag is: handhaven we die mooie positie? Want de spanning in de maatschappij neemt toe. Er is onvrede over de aanpak van corona, er zijn zorgen over de stikstofcrisis en klimaatverandering. De aanpak van deze crises […]

Glastuinbouw toe aan een reset: verticale landbouw?

Waarom investeert de overheid in een bedrijfstak die energie vreet?

Tot voor kort was het probleem van de glastuinbouw een tekort aan arbeidsmigranten. Polen bijvoorbeeld werken liever in Duitsland, waar onder andere de woonomstandigheden minder slecht zijn. Dat arbeidstekort verbleekt inmiddels bij de huidige gasprijs. Steen en been klagen de tuinders daarover. Ach en wee, mensen, faillissementen dreigen en soms zelfs… ‘honger’ voor de Nederlandse […]

Dubieuze landbouwlobby tegen duurzaam voedsel ondermijnt het algemeen- en boerenbelang

De landbouwlobby cre√ęert een schijntegenstelling tussen de belangen van burgers, milieu, natuur en dieren aan de ene kant en de belangen van boeren aan de andere kant

Ons voedselsysteem voorziet ons van eten, maar veroorzaakt ook veel schade. Die schade kan niet langer genegeerd worden: milieuvervuiling, verwoesting van natuur, opwarming van onze aarde, onaanvaardbare aantasting van dierenwelzijn en gezondheidsproblemen: ze komen voor een aanzienlijk deel voort uit de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt. Besluiten die in Brussel genomen worden door de […]

Boze boeren graven eigen graf

Er zijn vele miljarden subsidies naar de veehouderij gevloeid, en er is nog steeds geen overkoepelend plan om in Nederland een gezond evenwicht te bereiken in de agrarische sector

Vandaag las ik drie berichten die betrekking hebben op de toekomst van de agrarische sector. Het eerste ging over reacties uit de sector naar aanleiding van een advertentie van een aantal actieve organisaties. Zij vragen om een gesprek met de sector om wat in te leveren ten behoeve van de aanpak van milieu en energieproblemen. […]

Moment van de waarheid nadert voor Timmermans’ Farm to Fork-strategie

Tijdens de onderhandelingen tussen Commissie, Parlement en Raad deze week zou de toch al beschadigde geloofwaardigheid van de EU-voedselambities wel eens de doodsteek kunnen krijgen

Deze week besluit de EU over een controversieel voorstel dat de marketing van plantaardige zuivelproducten ernstig zou beperken. Hoewel de uitkomst nog onzeker is, is al duidelijk dat het hier om meer gaat dan havermelk: de geloofwaardigheid van de EU en haar duurzame voedselambities staan op het spel. In zijn Farm to Fork-strategie riep Eurocommissaris […]

Kabinet: biedt peelboeren nieuw perspectief en rechten voor rechten

We hebben te veel dieren en navenant domweg te weinig grond. Grondgebonden veehouderij in deze aantallen is niet realistisch. De veestapel moet dus krimpen. Grootschalig uitkopen kunnen we ons echter niet veroorloven

Door: Frank van den Dungen en Geert Verstegen, Brabants Burgerplatform Het vorige kabinet omarmde de visie op circulaire landbouw. Het verhaal kreeg bijval. Maar er werden geen stappen gezet om het in gang te zetten. Tegelijkertijd bleef het kabinet ook zweren bij technologische innovatie als hét middel dat de intensieve veehouderij zou genezen van alle […]

Na 40 jaar de kop in het zand mist de boer alsnog de boot?

Van boer naar laborant: visie op een toekomstbestendige  landbouw

Drie belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de agrarische sector zijn: schaalvergroting, specialisatie en rationalisatie waardoor de productie is verhoogd en versneld. De landbouw is op steeds industriëlere wijze gaan produceren. De gevolgen zijn dat enerzijds de export is verhoogd en de prijzen naar verhouding niet zijn gestegen, maar anderzijds dat de problemen van afval, […]

Volgende pagina »