Gevonden voor

  • Landbouw

CDA-landbouwbeleid laat boeren in de steek

Het CDA-discussiestuk ‘Zij aan zij’ is teleurstellend. Een heldere visie op de landbouw ontbreekt.

Even leek het CDA op weg naar een koerswijziging. Dierenwelzijn in de veehouderij zou belangrijker worden dan export van vlees, melk en eieren, zo meldden de media vorige week. Die conclusie bleek echter al snel voorbarig. De vraag wat het CDA nu eigenlijk wél wil blijft onbeantwoord. Het discussiestuk ‘Zij aan zij’ ontbeert analyse en […]

Landbouwsysteem van steeds meer voor steeds minder is doorgeschoten

De kringlooplandbouw is een erg goed idee. Daarom gaan we niet protesteren, maar gaan we aan het werk, stelt Caring Farmers.

Cabaratier Pieter Derks zei het al: “Talloze politici hebben inmiddels toegezegd dat alles de komende jaren blijft zoals het is. We mogen ons nog gewoon diep in de schulden blijven steken om mee te kunnen in de schaalvergroting, om dan onze producten tegen dumpprijzen in de supermarkt te moeten verkopen, zodat we net genoeg overhouden […]

Veeboer, neem je verantwoordelijkheid!

Hoe langer gewacht wordt met investeren in de transitie, hoe pijnlijker het straks zal worden voor de boeren die ingehaald worden door de realiteit

De afgelopen weken roeren de (vee)boeren zich. De stikstofdiscussie maakt namelijk nogal wat los. Volgens veel experts ontkomt de overheid er niet aan om iets aan de veestapel te doen. Immers, de veehouderij is één van de grote (stikstof)vervuilers van dit land. De boeren voelen zich echter verongelijkt behandeld en gingen vandaag demonstreren. Zijn de […]

Nederland heeft een visionaire landbouwminister nodig   

Onze boeren kunnen een sterke, vernieuwde identiteit verwerven: van de ‘nooit meer honger’-helden naar de beschermers van het klimaat

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel gaf begin dit jaar tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger te kennen dat het inkomen voor de boer haar gróótste zorg is. Er viel enige verontrusting te bespeuren in haar houding terwijl de minister het (grotendeels boeren-)publiek in keek. Dit tafereel riep een belangrijke vraag op: […]

Neem nu de stap naar minder koeien en een duurzamer landbouw voor boer, natuur en klimaat

Politiek: toon lef. Dit is het moment!

Het rolt over elkaar heen. De uitspraak van de Raad van State die met een streep door de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een einde maakt aan het systeem dat ons land geen resultaat bracht in de strijd tegen de stikstofuitstoot. Vorige week volgde minister Schouten met haar weinig concrete plan voor kringlooplandbouw. Afgelopen dagen werd […]

Pleidooi voor een Autoriteit Boer & Burger (AB&B)

De neergaande trends in biodiversiteit van de afgelopen decennia zijn te urgent om aan de mondiale vrije markt over te laten

Door: John Huige & Giep Hagoort Minister Carola Schouten (LNV) heeft terecht waardering gekregen voor het uitbrengen van haar nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden (september 2018). Nederland als koploper in kringlooplandbouw. In het op 17 juni gepubliceerde realisatieplan worden als uitwerking een aantal maatregelen en experimenten aangekondigd. Onze waarneming: het is te […]

Volgende pagina »