Gevonden voor

  • Landbouwgif

Red de bij, verbied glyfosaat

'Door het steeds intensievere gebruik van glyfosaat neemt de biodiversiteit schrikbarend af en verdwijnen planten die een belangrijke voedselbron voor de bijen vormen'

Europees landbouwbeleid en milieu bleken tot nu toe geen gelukkige combinatie en dat is een understatement. De voornaamste reden? Een machtige lobby van agro-industriële bedrijven voor wie winst gaat boven milieu, natuur en de gezondheid van mens en dier, maakt in de Brusselse achterkamertjes de dienst uit. Herkansing Helaas boekt deze lobby regelmatig successen, zoals […]