Gevonden voor

  • Leerachterstand

Kansen(on)gelijkheid: niet het probleem van de leraar

Leerkrachten moeten zich het probleem van de kansenongelijkheid niet in de schoenen laten schuiven. Het is een politiek probleem waar ook een politiek antwoord op gevonden zal moeten worden.

Het zijn roerige tijden, niet in de laatste plaats voor het onderwijs. Na een tweede, maandenlange lockdown hebben de basis- en middelbare scholen op 1 maart hun deuren weer geheel of gedeeltelijk geopend. De kranten staan vol met verhalen over de vermeende leerachterstanden die leerlingen hebben opgelopen en in moeten halen. Het demissionaire kabinet trekt maar liefst […]

Onderwijs in een coronacrisis: anders en kansrijk

Wanneer stoppen we met het nu al etiketteren van deze generatie?

Vorige week schreef de Onderwijsinspectie dat ze het zicht kwijtraken als er dit jaar geen eindtoets wordt afgenomen in groep 8. Daarnaast werd benoemd dat het afgelopen schooljaar meer leerlingen in groep 8 een lager schooladvies hebben gekregen vanwege het ontbreken van die eindtoets. Dit werkt dan weer de kansenongelijkheid in de hand. Een legitiem […]

Max Verstappen in een Opel Kadett

Om het woord leerachterstand te kunnen gebruiken, heb je een bredere context nodig. Waar lopen ze op achter? Ten opzichte van wat of wie? Is de achterstand een probleem van het kind of van het schoolsysteem?

Laat ik het begrip leerachterstand eens op twee manieren duiden. Een manier die veel gebruikt wordt, is die waarbij gekeken wordt naar het verschil in leeropbrengst tussen een normaal onderwijsjaar en een onderwijsjaar met meerdere lockdownmaatregelen. In dat perspectief is er – uiteraard – een effect op de leercurve. Dat kun je onderzoeken en bewijzen. […]