Gevonden voor

  • Links-extremisme

Onderzoek naar links-extremisme bevat weinig concreets

Met eindeloos gezever omspoelen de onderzoekers de conclusie dat zij er eigenlijk niet uitgekomen zijn

Er is de laatste dagen nogal wat heisa over de dreiging van het links-extremisme in Nederland. Geweld uit die hoek zou systematisch onder de pet worden gehouden door het openbaar gezag. Ook zijn linkse extremisten moeilijk te pakken omdat zij over het algemeen met gezichtsbedekkende kleding optreden. Dit alles is te vinden – aldus de […]