Gevonden voor

  • Lobby

Een lobbycratie is geen democratie

De bazen van de banken, Schiphol, KLM, Shell, Tata en andere grote bedrijven, plus de LTO en andere agrarische clubs, kunnen onder alle omstandigheden direct met Rutte en andere bewindslieden bellen

We hebben het weer over lobbyen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om bewindspersonen die overstappen naar het bedrijfsleven aan een afkoelperiode van twee jaar te onderwerpen. Een onafhankelijke toetsingscommissie moet beoordelen of hun voorgenomen overstap aan de regels voldoet. Deels om de Europese anticorruptiewaakhond Greco tegemoet te komen, die al jaren aandringt op […]