Gevonden voor

  • Lockdown

Racisme ten tijde van een pandemie

Een pandemie is jammer genoeg niet krachtig genoeg om racisme op pauze te zetten, laat staan te stoppen.

“De uiterst onverantwoordelijke ‘lockdown-feestjes’ zijn bijna allemaal georganiseerd en bezocht door witte Nederlandse studenten (letterlijk twee kamers naast me is er nu één aan de gang met alleen maar witte Nederlandse jongens), maar geen één keer is ras/etniciteit van deze groep studenten expliciet benoemd” – schreef ik – niet exact, maar ongeveer in die bewoordingen […]

Zullen in april onze collectieve zenuwen bezwijken?

Dan wordt corona niet ons maar jouw probleem. Dan privatiseren we opnieuw en voor de zoveelste maal een zaak die bij uitstek tot onze gezamenlijke verantwoordelijkheid behoort.

Het kabinet beslist op 31 maart of de lockdown na 6 april zal worden voortgezet. Je kunt er donder op zeggen dat dit inderdaad het geval is. Als er geen wonder gebeurt en ergens in een laboratorium iemand ineens op een werkend vaccin stuit, zet het coronavirus zijn opmars voort tot het tenslotte vanzelf uitdooft. […]

Volgende pagina »