Gevonden voor

  • Lokale politiek

Het alternatief voor de boze burger is burgerparticipatie met een goede balans

Volgens mij geeft het beter leren omgaan met burgerparticipatie een nieuwe impuls aan ons democratisch bestel

Burgerparticipatie is een thema dat regelmatig opduikt, met name in fasen van maatschappelijke onzekerheid. Op dit moment is het thema actueel in het kader van de Omgevingswet die volgend jaar in werking treedt. In een Algemene Maatregel van Bestuur bij deze wet staat dat gemeenten moeten vastleggen hoe participatie wordt georganiseerd. Vaak zien we dat […]

De gemeentepolitiek wankelt

De ontwikkelingen op lokaal bestuurlijk niveau zijn zorgelijk. Een recordaantal opgestapte wethouders, ruziënde en geëxplodeerde coalities en afsplitsingen kenmerken het afgelopen politieke jaar.

Die tot nadenken stemmende ontwikkelingen zijn niet nieuw. Minister Ollongren kondigde op 19 maart 2018 in een brief aan de Kamer maatregelen aan om de situatie te verbeteren. Tot dusverre is daar nog niet zo veel van terecht gekomen. De vraag is of Ollongren wel de vinger op de zere plek heeft weten te leggen. […]