Gevonden voor

  • Ludwik Lejzer Zamenhof

Waarom blijven we in Europa eigenlijk genoegen nemen met dat Globish?

Engels heeft nadelen. De spelling van de woorden is willekeurig en vaak nog min of meer middeleeuws.

Clément Beaune, de Franse minister van Europese Zaken wil in de intereuropese communicatie het gebruik van steenkolenengels tegengaan. Hij vindt het beter als iedereen zijn of haar moedertaal spreekt en professionele tolken de onderlinge verstaanbaarheid voor hun rekening nemen. Eigenlijk is dat nu ook al het geval. Alle stukken van de Unie zijn in de […]