Gevonden voor

  • Maarten van den Bos

Zonder bezieling geen politieke vernieuwing

‘Geloven in het ideaal van een politiek die teruggaat op doorleefde waarden en opvattingen van mensen, is niet ouderwets. Evenmin als geloven in het ideaal van een samenleving die van diversiteit haar kracht durft te maken.’

Historicus Maarten van den Bos (1984) schreef het boek ‘Geloven in het ideaal’ over een zoektocht naar de spirituele bronnen van sociale en progressieve politiek. Vrijzinnig predikant en sociaaldemocraat Willem Banning (1888-1971) speelt een hoofdrol in deze zoektocht. Zijn ideeën bieden volgens Van den Bos een antwoord op hedendaags populisme en neoliberalisme. De Arbeidersgemeenschap der […]