Gevonden voor

  • Marktwerking

De kloof tussen de politici en de vakmensen

Ondanks het aangetoonde failliet van de marktwerking, meent de politiek alsnog succes te moeten nastreven door nóg meer marktwerking

Het is een bekend probleem in politiek Den Haag: de kloof tussen beleid en uitvoering. De wetgever zet mooie politieke beloften aan de burger om in regelgeving, en vervolgens moeten uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat hier handen en voeten aan geven. Deze laatste partijen constateren echter niet zelden dat het beleid niet goed uitvoerbaar […]

Daar gaan wij wel over

Politici die ‘daar gaan wij niet over’ zeggen, leggen zich neer bij de status quo, terwijl het vaak om ingrijpende misstanden in de samenleving gaat. Dat moet en kan anders

Al zestien maanden wordt er in de gemeenteraad van Groningen gediscussieerd over boetes die kleine ondernemers in het Groninger winkelcentrum Paddepoel van vastgoedbazen krijgen als zij niet op donderdagavonden en zondagen open zijn. Het probleem is nog steeds niet opgelost. Het is een van de onderwerpen waar ik in de ruim zeven jaar dat ik […]