Gevonden voor

  • Martin Sommer

Martin Sommer en de woorden

Doen alsof het gebruik van het begrip ‘joods-christelijke cultuur’ neutraal is, getuigt ofwel van een grenzeloze naïviteit ofwel van een slinkse poging om deze term nog verder te normaliseren

In zijn column ‘De pacificatie van Buma’ (De Volkskrant, zaterdag 14 oktober) toont Martin Sommer aan dat hij zich niet of nauwelijks bewust is van de kracht van woorden. Of, en dat acht ik eigenlijk waarschijnlijker, hij weet dondersgoed wat woorden kunnen doen en draagt welbewust bij aan een verdere normalisering van de begrippen ‘joods-christelijke […]