Gevonden voor

  • Martin Sommer

Lezing Arnon Grunberg op 4 mei was dapper

Volgens de redenering van professor Cliteur is het niet strafbaar om op een meeting van antisemieten de aanwezigen de vraag voor de leggen: ‘Willen jullie meer of minder joden?’

Martin Sommer concludeerde in zijn column van 31 januari in de Volkskrant dat het Wilders-proces alleen maar verliezers kent. Hij is van mening dat het proces niet gevoerd had moeten worden en hij beroept zich daarbij op de rechtsgeleerde prof Paul Cliteur, senator van Forum voor Democratie. Cliteur schreef op verzoek van Wilders’ advocaat een […]

Martin Sommer en de woorden

Doen alsof het gebruik van het begrip ‘joods-christelijke cultuur’ neutraal is, getuigt ofwel van een grenzeloze naïviteit ofwel van een slinkse poging om deze term nog verder te normaliseren

In zijn column ‘De pacificatie van Buma’ (De Volkskrant, zaterdag 14 oktober) toont Martin Sommer aan dat hij zich niet of nauwelijks bewust is van de kracht van woorden. Of, en dat acht ik eigenlijk waarschijnlijker, hij weet dondersgoed wat woorden kunnen doen en draagt welbewust bij aan een verdere normalisering van de begrippen ‘joods-christelijke […]