Gevonden voor

  • Meningen

Durf het niet te weten: de Tao van het niet-weten

Misschien is het grootste goed niet denken alles al te weten en over alles iets te moeten vinden én dat te moeten uiten.

Deze ochtend aan het filosoferen over meningen, waarden en waardeoordelen. Ik merk dat sommige waarden die ik heb met elkaar lijken te botsen, of niet in alle situaties opgaan. Noem het tegenstrijdig, het grijze gebied of nuance. An sich een heel fijne open ruimte om in te zijn en onderzoeken. Een onzekerheid die rust brengt. […]