Gevonden voor

  • Mensenrechten

Rechten van inheemse bevolking nog steeds op grote schaal geschonden

De mensheid heeft de verantwoordelijkheid het leven op aarde in goede banen te leiden, en daarbij de belangen van toekomstige generaties en andere levensvormen te waarborgen

Op 13 september a.s. is het alweer tien jaar geleden, dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren heeft aangenomen. Deze verklaring is niet vrijblijvend. Net als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) vormt ze een richtsnoer, waarop de bevolking en de regering […]

Volgende pagina »