Gevonden voor

  • Meritocratie

Een pleidooi tegen gelijke kansen

Als sociaaldemocraten zich gaan inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen op min of meer gelijke voet kan meedoen aan de wedstrijd of op de markt, accepteren ze het logische resultaat daarvan: winnaars en verliezers

Nieuwbakken PvdA-kamerlid Habtamu de Hoop oogstte vorige maand lof van vriend en vijand met zijn maidenspeech. Daarin pleitte hij voor meer kansengelijkheid, zodat iedereen ‘kan worden wat hij of zij wil’. Niet alleen De Hoop, ook Ploumen en andere PvdA-politici pleiten voor meer kansengelijkheid. Kennelijk is het een belangrijke pijler voor veel sociaaldemocraten. Hoewel een […]

De weg naar vrijheid loopt over bestaanszekerheid

‘Het is niet alsof ik als kleinkind van een gastarbeider dit niet zelf al had gezien. Tuurlijk wel. De buitengewoon fascinerende werking van sociale mobiliteit, de verheffing in de praktijk. En de vrijheid die dit met zich meebrengt.’

In de politiek kom je twee soorten politici tegen. Eén die voorvechter is van de individuele vrijheid en één die strijdt voor sociale rechtvaardigheid. Tegen ongelijkheid. Het was pas dat ik deze ogenschijnlijke tegenstelling in een context kon plaatsen toen ik las dat de weg naar vrijheid over het pad van bestaanszekerheid gaat en dat […]