Gevonden voor

  • Middeleeuwen

Noyon, of de dufheid des levens

Als de coronapandemie ons iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat we duffe angsthazen zijn geworden.

Naarmate we de dood uit de werkelijkheid van ons bestaan bannen wordt het leven duffer. Ik moet denken aan de titel van het hoofdstuk waarmee Johan Huizinga zijn wereldberoemde klassieker Herfsttij der Middeleeuwen opent: ‘De felheid des levens’. Ja, in de Middeleeuwen was de dood alom aanwezig: kindersterfte, epidemieën, oorlogsgeweld, openbare terechtstellingen… En juist daarom […]