Gevonden voor

  • Middeninkomens

Middeninkomens in de verdringing

Hoe de inzet van steden op gentrificatie het doel mist

Middeninkomens zijn voor veel steden de heilige graal. Zij worden gekenmerkt als de sterke schouders van een stad, dragen bij aan een beter imago van een buurt en de groei in sociale kracht. Ook versterkt de lokale economie door de komst en aanwezigheid van een stevige middengroep. Hierbij is stedelijke herwaardering (oftewel gentrificatie) een instrument […]