Gevonden voor

  • Milo Schoenmaker

Waarom krijgen asielgerechtigden voorrang op de woningmarkt?

Er is geen enkele reden asielgerechtigden van de huisvestingsproblematiek te vrijwaren. Ze is momenteel onverbrekelijk verbonden met het Nederlanderschap.

Sinds een kleine twee jaar wordt het Centraal Orgaan Asielzoekers geleid door Milo Schoenmaker, voormalig burgemeester van Gouda. De man is lid van de VVD en je weet dat je van iemand op zo’n functie dan krankzinnige dingen kunt verwachten. Schoenmaker stelt niet teleur. Donderdag stelde hij in de Volkskrant voor, in zijn momenteel bij […]