Gevonden voor

  • Multiculturele samenleving

Artikel 1 helpt niet bij identiteitsperikelen

Was het maar waar, dat we een wetsartikel zouden hebben dat al onze identiteits- en diversiteitsgestruggel zou oplosssen

Nachtclub De School die als ‘uiterst inclusief’ te boek stond gaat ten onder omdat ze te wit is. De rechter roept KLM op het matje nadat een vrouwelijke passagier werd verzocht ergens anders te gaan plaats te nemen, omdat een orthodox joodse man om geloofsredenen niet naast haar wilde zitten. Homogenezingstherapie door christelijke of islamitische […]

Zullen we dit nu maar laten rusten en weer gezellig doen

Mevrouw Achiume, u hebt zeker gelijk. Wij koesteren scheve beelden over onszelf en over de anderen onder ons. Het is de gelijkwaardigheid die wij samen moeten opbouwen

Beste professor Tendayi Achiume, Het spijt me dat ik meteen met de deur in huis val, maar ik vrees dat uw rapport ons nauwelijks verder helpt. Had u reacties op u en uw woorden gezien? Man man… U bent niet de eerste die ons met de neus op de feiten drukt. Wij zijn geen achterlijk […]

Het zijn politici en overheid die het racisme aanzwengelen en faciliteren

De dochter loopt met haar donkere vriend lachend en zoenend over de straat. Dat ze worden gevolgd merken zij pas later.

In een week dat Hare Excellentie ons – het Nederlandse volk – vanuit alle hoeken toespreekt en naar de functie van de premier (welke overigens nooit en nimmer vacant staat) solliciteert, stemmen al haar partijgenoten tegen het voorstel voor meer loon voor het zorgpersoneel. In vrijwel alle interviews met onze Hare Excellentie komt dit woord […]

Het rechtse taboe op effectief geschiedenisonderwijs

Het is heel goed om bij het geschiedenisonderwijs de culturele achtergrond van de leerlingen serieus te nemen

Men heeft aan de rechterflank sinds zondagavond een nieuwe bête noire. Zij heet Vivianne Goedhart en zij geeft advies aan geschiedenisleraren met wat tegenwoordig een diverse klas heet. De toorn is losgemaakt omdat zij op Nieuwsuur uitlegde hoe ze te werk ging. “Niet alle jongeren met een migrantenachtergrond herkennen zich in de verhalen in de […]

Scheffer staat nu dichterbij de Ander, maar blijft wel hangen in verouderd idioom

Paul Scheffer keek dit weekend in NRC Handelsblad na twintig jaar terug op zijn essay over het ‘multiculturele drama’. Shervin Nekuee, die Scheffer destijds meteen van repliek diende, doet dat ook.

Het verschijnen van Paul Scheffers ‘Multiculturele Drama’ twintig jaar terug herinner ik mij als de dag van gisteren. Mijn gevoelens waren op het oog tegenstrijdig. Enerzijds voelde ik weerstand, waarover ik destijds heb geschreven voor NRC Handelblad. Anderzijds bracht zijn essay mij een zekere opwinding. Ik was een jonge onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. […]

Visie voor een metropool met meer dan honderd culturen

Hier is hartelijkheid naar de nieuwkomer de norm. Men is oprecht nieuwsgierig en op een gemoedelijke toon behulpzaam. Men is trots op de eigen wijk en vertelt er met veel liefde over.

Het zal niemand ontgaan zijn, het stadsbestuur van ons Den Haag heeft het de laatste maanden moeilijk. De opeenvolgende uitbarstingen van dooretterende problemen heeft de stad een hele nare herfst bezorgd. Ik denk dat het Haagse stadsbestuur een zucht van verlichting zal slaken als het jaar om is.  Niet enkel omdat men als de dood […]

Mijn eerste aanraking met drugs was niet in een shishalounge

Er wordt echter helaas met twee morele maten gemeten in de publiciteit. Er heerst in Nederland een uiterst generaliserende kijk op deze plekken.

Er zijn er bijna net zo veel als dat er negatieve nieuwsberichten over verschijnen: shishalounges. Waterpijp-cafés, hookah, ondergrondse drugsdealervergaderzalen. Zo zijn er nog talloze benamingen voor dat wat bij velen onbekend is. En daaropvolgend logischerwijs onbemind. Er is een diepgeworteld unheimisch gevoel ontstaan vanuit de media jegens deze plekken. Oude blanke mannen (sorry Francisco!) schrijven […]

Het geweld tegen KOZP is het gevolg van bestuurlijke lafheid

Onze leiders ontbreekt het aan moed om de tijd van verandering en de noodzaak van maatschappelijk brede dialoog in te luiden

Vrijdagavond heeft een horde vandalen ruiten ingegooid en zware vuurwerk ingezet bij een conferentiezaal, om met deze intimidaties een landelijke bijeenkomst van KOZP (Kick Out Zwarte Piet) in onze stad Den Haag te verstoren. Ik neem aan dat stadsbestuurders, noch landelijke bestuurders, deel uitmaakten van deze kwade kudde. Toch neem ik hen wel het meest […]

#NietHatenMaarPraten

Ik gun de man, met zijn aanhangers, geen leven vol met haat en nijdigheid naar onder andere mij, een jongen met migratieachtergrond

Ik wil je allereerst bedanken dat je de tijd en moeite neemt om mijn boodschap te lezen. Ik ben Cihan, de jongen die het gesprek aan wilde gaan met Edwin Wagensveld. Velen tonen lof, waarvoor ik zeer dankbaar ben. Echter zijn ook mensen die het niet eens zijn met mij en/of met hoe ik mij […]

Volgende pagina »