Gevonden voor

  • Nationaal Preventieakkoord

Kansen voor iedereen betekent juíst preventie

We mogen het er van de heren van de Van Mierlo Stichting in dit debat niet over hebben, maar er hangt daarmee wel degelijk een fiks prijskaartje voor de gehele maatschappij aan ons eet- en drinkgedrag

“Einde sigarenkistje toont groei van ‘preventiestaat’”, schreven Boomsma en Van Vliet, medewerkers van de Van Mierlo Stichting, op 7 augustus jl. in de Volkskrant. Als D66-raadslid voor onder andere volksgezondheid in de stad Utrecht, vind ik het belangrijk een tegengeluid te laten horen. Het verkiezingsprogramma van D66 uit 2017 heet “Kansen voor iedereen”. Investeer in […]

Nationaal Preventieakkoord te mager voor aanpak obesitas

Over gezondheid onderhandel je volgens mij niet. Daar heb je een langetermijnvisie voor nodig die gebaseerd is op wat wetenschappelijk is aangetoond.

Gek, maar op de een of andere manier heb ik er weinig vertrouwen in dat het Nationaal Preventieakkoord van Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederland gezond gaat maken. Ik denk ook dat het helemaal geen ambitieus plan is. Ten eerste begrijpt hij blijkbaar niet wat lifestyle is. Zoals we nu leven, onder […]