Gevonden voor

  • Nationaal Slavernijmuseum

Advies slavernijmuseum is eenzijdig en weinig ambitieus

De kans is levensgroot dat het kobalt, verwerkt in Uw mobiele telefoon, door Congolese kindslaven is gedolven. En zo zijn er nog veel meer importproducten die om zo te zeggen niet slaafvrij zijn. Net als in het verleden van de West-Indische en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

De Raad van Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad hebben een eenzijdig en weinig ambitieus advies uitgebracht over het te stichten Nationaal Slavernijmuseum. Zij stellen voor dat men zich voorlopig beperkt tot de trans-Atlantische slavenhandel. Azië komt dan later aan bod. Wel benadrukken de adviseurs dat de gevolgen voor de hedendaagse samenleving duidelijk naar voren moeten […]