Gevonden voor

  • Nationale Dodenherdenking

‘Nooit meer fascisme’ is ‘Toch weer fascisme’ geworden

In plaats van de nieuwe fascisten te bestrijden met alle mogelijke middelen kiest men massaal voor wegkijken, "in gesprek gaan en de verbinding zoeken", terwijl alle alarmbellen af zouden moeten gaan.

Op 4 mei zijn we twee minuten stil. Met deze twee stilte minuten herdenken we een stuk geschiedenis waarvan we zeggen dat we dit nooit meer willen meemaken in Nederland. Dat is wat we in en rondom die twee minuten stilte zeggen: “Dit nooit meer.” We herdenken een tijd waarin het slecht ging met de […]

4 mei en de eerbied voor het leven van anderen

Een echo uit 1955

De vierde mei komt eraan en uit onderzoek blijkt dat ook jongeren deze gedenkdag van groot belang vinden. Zij vragen tegelijk om aandacht voor slachtoffers van oorlog en geweld uit onze tijd. Hoe je dat vorm moet geven is vers twee. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat de eenentwintigste eeuwers – de eerste echte […]

Nalatenschap met een vleugje Ketoembar

Vooral in de Nederlandse letteren kan niet voorbij worden gegaan aan de invloed van vele Indische schrijvers op de Nederlandse cultuur

Er was enige reuring (want van opschudding kunnen we Indische Nederlanders nooit betichten) in de aanloop naar de 4 mei herdenking. Zou er ditmaal meer aandacht komen voor de mensen die in de voormalige Indische kolonie hebben geleden onder de bezetting? Het herdenken van slachtoffers van de politionele acties is blijkbaar nog een brug te […]

Bij wie ik stilsta op 4 mei

Om lering te trekken uit de Tweede Wereldoorlog en herhaling te voorkomen, moeten we de link kunnen leggen met actuele gebeurtenissen

Wie herdenken we op 4 mei? Daar is veel discussie over. Bij wie sta ik stil op vrijdag 4 mei? Ik sta stil bij alle slachtoffers en helden die vielen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ik sta stil bij de bijna 280.000 slachtoffers die in Nederland vielen ten tijde van de oorlog, waaronder […]

Op 4 mei, klokslag 8, ben ik 2 minuten stil. En dat is al zolang ik mij kan herinneren

In een tijd van heel veel en hard schreeuwen is absolute stilte misschien wel de luidste vorm van verzet

Tot vijf jaar geleden hing bij mij thuis op 4 mei ook ieder jaar de vlag halfstok en stonden wij als gezin heel bewust stil bij de Tweede Wereldoorlog. Mijn kinderen vonden dit wel wat overdreven, want het is al zo lang geleden. Natuurlijk snapte ik dat, maar toch wilde ik dat ze wisten wat […]

Mijn eigen joodse wortels maakten me bewust van andere soorten discriminatie

'Uit volle borst zongen ze: “Alle joden aan het gas”. Dit moment was de eerste keer in mijn leven dat ik me gediscrimineerd voelde.'

Het is goed dat we stilstaan bij de tweede wereldoorlog, met name in deze tijden waarin steeds minder mensen een connectie hebben met de oorlog. Stilstaan bij het kwaad en het leed dat dit berokkent heeft is goed. Het helpt ons te realiseren wat oorlog doet, ook in het heden. Op dit moment zijn er […]