Gevonden voor

  • Natuurbescherming

Bossen zijn onze krachtigste hightech klimaatoplossing

Wereldleiders kunnen grote klimaatwinst te boeken door investeringen in natuurlijke oplossingen op te voeren

Het meest recente wetenschappelijke klimaatrapport van de Verenigde Naties neemt geen blad voor de mond als het gaat om de toestand van onze planeet: om een klimaatramp te voorkomen moeten we nu ingrijpen om een wereldwijde verandering te bereiken op een schaal die “geen gedocumenteerd historisch precedent” heeft. Afname fossiele brandstoffen Tot nu toe richten […]

Laat de Rode Lijst broedvogels de ogen openen

Laten we gezamenlijk van Nederland een ‘showcase’ maken en aantonen dat we ook in de huidige wereld op een verantwoorde manier de ruimte kunnen delen met natuur

Geen prachtig zacht gekoer meer van zomertortels op warme avonden in mei of juni. Toen ik in de jaren negentig van de vorige eeuw begon met het tellen van broedvogels in een gebied in Flevoland, zaten er nog drie paar van dat mooi duifje, dat ‘s winters in de Sahel verblijft. Ze zijn er niet […]