Gevonden voor

  • Nederland

Nederland narcostaat

'Hoe we de criminaliteit wel of niet bestrijden zal mij als zorgprofessional worst wezen. Hoe we om gaan met alle verslaafden des te meer'

De deskundigen geven het nu ook toe: de drugscriminelen zijn niet meer in toom te houden in Amsterdam. Mij verbaasde het vooral dat Rotterdam en Brabant niet werden genoemd… We zijn de wereldwijde koploper in de productie van pillen. Cocaïne betekent veel voor het imago van Colombia, xtc en wiet bepalen mede de reputatie van […]

Een slavernijmuseum moet wel het hele verhaal vertellen

De Nederlandse betrokkenheid bij de slavenhandel kent niet één maar drie tonelen. De transatlantische slavenhandel is er maar een enkele van.

Terwijl Nederland zich druk maakte om Henk Otten en het boerkaverbod, namen de Amsterdamse wethouders Rutger Groot-Wassink en Touria Melani vrij onopgemerkt een kernbesluit met betrekking tot het slavernijmuseum in voorbereiding. Dat zal zich beperken tot de transatlantische slavenhandel en andere aspecten van dit schandelijk bedrijf buiten beschouwing laten. Het kabinet lijkt dit te steunen. […]

De slavernij is de verantwoordelijkheid van héél Nederland

Fatah-Black spreekt in zijn stuk het vermoeden uit dat juridische procedures nazaten van slaven weinig verder zullen helpen. Hij verwacht meer van het kwade geweten bij families die denken van slavernij te hebben geprofiteerd

Het lijkt de Leidse historicus Karwan Fatah-Black een goed idee als families die destijds veel verdiend hebben aan de slavernij, overwegen hoe zij die winsten van toen kunnen gebruiken voor de strijd tegen “de voortdurende ongelijkheid onder de nazaten van de vrijgelatenen”, zo schrijft hij in de NRC.  Hij besluit zijn artikel aldus: “Het valt te […]

Met die vernieuwde canon komt het pico bello in orde

Natuurlijk, mensen die geschiedschrijving verwarren met het vertellen van verhalen over mythische helden zullen teleurgesteld worden. Datzelfde geldt voor wie Nederlands verleden het liefst associeert met het Kwaad

Er heerst in het land angst en vreze dat de politiek correcte elite onze vaderlandse geschiedenis gaat aanpakken en al zo de leeuw in het rijkswapen de klauwen uittrekt. Minister Van Engelshoven (D66, dus dan weet je het wel) wil namelijk de canon herijken. Zij heeft dat bekend gemaakt met enige modieuze taal over de […]

Volgende pagina »