Gevonden voor

  • Neoliberalisme

Sterven voor de economie

Het belangrijkste doel van een neoliberale staat is het in stand houden van de aandeelhouderseconomie van de superrijken

Om vooruit te gaan moet je goed terugkijken. Problemen worden voorkomen door oorzaken te analyseren, om het de volgende keer beter te kunnen doen. Zo lijken de oorzaken van de corona-pandemie tegelijkertijd de bestaansvoorwaarden van het neoliberalisme te zijn; namelijk een grenzeloze wereldhandel en het daarmee samenhangende wereldwijde vernietigen van ecosystemen. Belangrijk kenmerk van het […]

Coronacrisis maakt schadelijkheid van neoliberaal virus inzichtelijk

De economische koers die het politieke midden de afgelopen 40 jaar heeft uitgezet, leidt tot onhoudbare maatschappelijke-, ecologische- en gezondheidsproblemen.

Onlangs schreef de Volkskrant-columniste en econome Heleen Mees het ongenoegen van zich af over een interview met NRC-journalist en schrijver Bas Heijne in het Vlaamse M*O-magazine. Heijne, geïnterviewd naar aanleiding van zijn nieuwste boek Mens/onmens, vertelde het Vlaamse magazine dat als er ‘een kracht is’ die gemeenschap ondermijnt, dit toch wel het neoliberalisme is. Daarmee […]

Neoliberalisme en anderhalve meter afstand houden

De afgelopen veertig jaar hebben neoliberale politici het evangelie verkondigd dat iedereen vooral zijn eigen belang moest nastreven. De mensen die het afgelopen weekend massaal naar het strand gingen, handelden daarnaar.

De laatste dagen stroomt het internet vol met verontwaardigde reacties over het feit dat velen in Nederland zich niet aan de 1,5 meter afstand houden die is voorgeschreven om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Een paar reacties vallen daarbij op: ten eerste de tweet van Klaas Dijkhoff: ‘Aan al die mensen […]

Het coronavirus biedt kansen om opvattingen over de economie te veranderen

Dit is hét moment voor hen om een mondiaal keerpunt binnen de economische wetenschappen te bepleiten

De scholen gaan dicht. Het gehamster in de supermarkten neemt gretige vormen aan. Het kabinet laat het land nog even in spanning. Het bedrijfsleven wordt fors getroffen en daarmee gezinnen die hun banen dreigen te verliezen. Arbeidstijdverkorting voor bedrijven en alle zeilen die worden bijgezet om de KLM overeind te houden. De opmars van het […]

Covid-19 als noodkreet: zonder alternatief gaat neoliberale verwoesting door

De onderlinge haat tussen links-rechts, wit-zwart, vrouw-man, homo-hetero, enzovoorts, zijn de symptomen van een politieke economie die ons systematisch tegen elkaar opzet

In plaats van te toeteren over homeopathische verdunning door ‘gelukszoekers’, moeten we de aandacht vestigen op de omarming van een kapitalistisch systeem dat ons besef  van wat het betekent om een sociaal wezen te zijn vernietigde. Sinds de jaren ‘70 zijn we na decennia sociaaldemocratische verwenning (boomers, ik kijk naar u), langzaamaan getransformeerd in een […]

Coronavirus leert ons een keiharde, maar hoognodige les

Voor het eerst wordt heel duidelijk voelbaar dat niet alle problemen buiten de deur gehouden kunnen worden

Dat radicale verandering nodig is om de uitdagingen van deze tijd te bestrijden , wisten we rationeel misschien wel. Maar voelden we het ook? Aan de acties van de meeste mensen, bedrijven en overheid af te lezen niet. Er gebeurt te weinig en het gebeurt te langzaam. Klimaatverandering, groeiende sociale ongelijkheid en uitgeputte bronnen zijn […]

Creatieve destructie

Afbraak van onze sociaal georiënteerde samenleving door het kapitaal is bijna voltooid

Creatieve destructie is een in de economie bekende term. Het houdt in dat bepaalde industrieën door nieuwe industrieën en technieken worden overvleugeld en daarom wel moeten verdwijnen. Maar of dat ook voor een politiek systeem geldt, lijkt mij maar zeer de vraag. Vooral als het om basis- en zingevingsvragen gaat. Ik geef er de voorkeur […]

Anderen vliegschaamte aanpraten maakt je nog geen neoliberaal

Moeten we beducht zijn voor “een moralistisch offensief van een zelfingenomen bovenlaag die anderen schaamte aanpraat”?

Er werden dit jaar 13 procent meer internationale treinkaartjes verkocht. “Steeds meer Nederlanders pakken vanuit duurzaamheidsoogpunt de trein in plaats van het vliegtuig”, berichtte de NOS maandag op gezag van NS International. De internationale bestemming waarnaar het aantal treinreizen vanuit Nederland het snelst toenam? Brussel Airport. Met dit soort berichten in het achterhoofd ga je […]

Het gelijk van Marx: disciplinering van het kapitaal is hard nodig

Dragen bedrijven ook verantwoordelijkheid voor het algemeen belang of zijn zij er alleen om winst te maken?

Neo-feodale economen als Milton Friedman zijn ervan overtuigd dat bedrijven er alleen maar zijn om winst te maken. Door deze zogenaamde neoliberale economen is er een nieuwe feodale bovenlaag ontstaan: mensen zo rijk dat de staat en de democratie naar hun pijpen moeten dansen. Die graaizucht heeft ons nu aan de rand van de afgrond […]

Volgende pagina »