Gevonden voor

  • Neoliberalisme

De publieke sector is de drager van de beschaving

De verzorgingsstaat is de historische uitkomst van hoe het kapitalisme zich in de twintigste eeuw ontwikkelde

De overheid heeft zich terug­getrokken om plaats te maken voor de markt, de verzorgingsstaat is vervangen door een waarborgstaat en kapitaal is versterkt ten koste van arbeid. Het is geen onschuldige verschuiving, maar een ideologisch gemotiveerde aanval op de beschaving. De neoliberale revolutie in Nederland begon onder Lubbers en kwam pas echt tot wasdom onder […]

Ontzettend gaaf, die failliete ziekenhuizen

Overal is de reactie van de overheid als die van Bruins bij de ziekenhuizen. De overheid kijkt toe en weet niet wat te doen tegen de problemen, behalve het nog meer afschaffen van regels

Een minister die niet weet wat er speelt en overvallen werd door de plotselinge sluiting van ziekenhuizen. In meerdere opzichten. Niet alleen dat er met patiënten gesleept werd. Hij bleek ook te denken dat een ziekenhuis slechts een stapel stenen is. Natuurlijk joh, zoals een minister slechts een verzameling cellen is. D66-Kamerlid Rens Raemakers, zelf […]

De Trump ‘family values’ en de moraal van het neoliberalisme

De boodschap die Trump onbedoeld over de hele wereld uitzendt, is dat succes niet zozeer een zaak is van karakter, vernuft en hard werk, maar van bravoure, gewetenloosheid en de voorrechten van een goede geboorte

In de filmklassieker Annie Hall wordt een treffende komt-een-man-bij-de-psychiater mop verteld. “Dokter,” zegt de man: “Ik heb een probleem. Mijn broer is helemaal doorgedraaid. Hij denkt dat hij een kip is.” “Dat is niet zo mooi,” reageert de psychiater bezorgd: “Maar waarom heeft u hem niet meteen op laten nemen?” “Dat had ik wel willen […]

Wat Macron wil, is niet meer van deze tijd

42% van de winst die de privatisering – en flexibiliseringspolitiek van Emmanuel Macron met zich meebrengt zal ten goede komen aan de bovenste 5% van de Franse bevolking

Emmanuel Macron heerst over Frankrijk alsof het land een bedrijf is. Hij heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers nooit aan lokale politiek gedaan. De Fransen zeggen, letterlijk vertaald: hij heeft zich nooit aan de dagelijkse realiteit van de gewone man ‘geschuurd’. Hij heeft een flitscarrière achter de rug van bankier. Hij speelt daarnaast een beetje […]

De ‘leuke dingen’ van Dijssel­bloem

De PvdA heeft de rechtse visie op de economie omarmd en vervolgens gedepolitiseerd

Dijsselbloem gaf deze week een interview voor het Financieel Dagblad. Het is bovenal interessant omdat er nog steeds niet het begin van een analyse ligt van de dramatische verkiezingsuitslag. Daardoor is voorlopig nog een beetje gissen naar de nieuwe lijn van de partijtop aan de hand van dit soort interviews. Dijsselbloem gelooft nog steeds dat […]

Links is dood

Partijen als de PvdA kunnen niet hard genoeg afgestraft worden voor de dolksteek in de rug van onze sociaal democratie

Het begon met de Democraten in de Verenigde Staten, daarna volgde de Britse Labour party en bij ons de PvdA en GroenLinks: de omarming van de vrijemarkteconomie door de politiek linkse elite. Of beter gezegd, de omarming van het neoliberalisme. Kenmerkend voor de tweede helft van de afgelopen eeuw was namelijk een herstructurering van de […]

Hoepel op met je strijd

De reden dat 'strijd' als metafoor bij ziekte gebruikt wordt is ten diepste ideologisch. Een maatschappij zonder vangnet is alleen eerlijk als alle ellende de schuld is van de vrije beslissingen van het individu

Als er iets is waardoor ik nooit meer een cent aan een collecte zal geven, dan zijn het wel die ALS-posters ‘ga door met mijn strijd’. Ernstige ziektes zijn geen strijd. Of je ze krijgt of niet is botte pech, en of je ze overleeft ook. Wie ziektes als strijd presenteert, draagt bij aan het […]

Franse opstand toont superioriteit ‘vechtmodel’

De protesten in Frankrijk tonen het neoliberale karakter van de EU en steken een stok in de wielen van het Europese bezuinigingsmodel

Toen de Franse sociaaldemocraat Hollande in 2012 de verkiezingen won, sprak hij een menigte toe voor de Bastille – een centrale plek voor de Franse revolutie in 1789. Hollande voerde campagne voor een belasting op de rijken en had beloofd het gevecht aan te gaan met de neoliberale bezuinigingslogica. “Ik ben er zeker van dat […]