Gevonden voor

  • Neoliberalisme

Het wordt tijd om het systeem zelf im Frage te stellen

We geloven in de belofte van dit systeem. Het is het geloof in het neoliberale verhaal, terwijl de werkelijkheid er heel anders uitziet

Wat de huidige verkiezingscampagne duidelijk maakt is dat er op 1 partij na, niemand het systeem zelf op de korrel neemt. Dit terwijl het afgelopen jaar zonder meer duidelijk heeft gemaakt dat ons neoliberale systeem grote schade toebrengt. Aan mensen, maar ook aan de natuur. Socioloog Willem Schinkel is daar bijvoorbeeld heel scherp in. Volgens […]

Het werkelijke debat moet gaan over het neoliberalisme

In het neoliberalisme gaat de politiek voornamelijk over cultuurgebonden kwesties, zoals de taal en de zeden, nationale feestdagen, het dragen van de nikab, luidruchtige groepen op straat, enz

De term neoliberalisme is een aanduiding van de wereldwijde trend om de invloed van commerciële bedrijven te vergroten en de directe invloed van de staat te verminderen door zoveel mogelijk te privatiseren. De verwachting is dat de samenleving dan beter, effectiever en efficiënter functioneert. Het neoliberalisme legt de nadruk op regulering door maatschappelijke krachten. Daardoor […]

Zolang de huizenprijzen maar blijven stijgen

De VVD staat hoog in de peilingen terwijl hun verantwoordelijke premier faalt op zeer veel belangrijke en urgente terreinen

Het lijkt onwerkelijk. De crisis waar we ons in bevinden, met een totale maatschappelijke ontwrichting en  ineenstorting tot gevolg, is niet langer slechts een hersenspinsel, vrees ik. In een vroeger als links bekend staand groot ochtendblad, las ik vorige week een artikel over Shell en de klimaatcrisis, die echt nog niet is opgelost als coronacrisis […]

Niet babyboomers, maar tien jaar Rutte hebben ons land in de problemen gebracht

Al jaren waarschuwden deskundigen dat er een grimmige pandemie zou komen. De vraag was niet of, maar wanneer. Het kabinet Rutte heeft niet naar deze waarschuwingen geluisterd.

Merkwaardig hoe ook bij intelligente, hoogopgeleide publicisten het woord ‘babyboomers’ een rood waas voor de ogen kan creëren. Ik heb het uiteraard niet over Ira Helsloot, Marianne Zwagerman of de kelderschimmel uit de Quote-stal, maar over mensen met het kaliber en de verdienste van Sheila Sitalsing, Ewald Engelen en Heleen Mees. Ziet Engelen door dat […]

De balk en de splinter

Wat we uit het oog schijnen te verliezen door al die marktonzin is dat wonen in de kern een mensenrecht is

De bizarre en bijkans kinderlijke opwinding over sociale huurders die huizen bezitten en in een sociale huurwoning wonen, geeft aan hoe hoog de nood voor goede, betaalbare huisvesting is en ook hoe dom en onwetend de burgers, maar ook de media, lijken te zijn. Het heeft alle kenmerken van de Bulgarenfraude-hype, gênant maar minuscuul (we […]

Neoliberale omkering van alle waarden geldt hopelijk niet voor altijd

De burger mag voor alles opdraaien, ook voor het ondernemersrisico. Het kapitaal zelf wordt ontzien.

Het concept Umwertung aller Werte, de herwaardering van alle waarden, is door Friedrich Nietzsche ontleend aan een parabel uit de oudheid waarin de slaven zich even vrij mochten wanen. Maar dat voorbeeld wordt door de huidige neoliberale hoeders van het kapitaal wel heel anders geïnterpreteerd. Ik ben een nieuwsjunk, lees veel kranten en volg het nieuws […]

We hebben de plicht om de rellende jongeren te begrijpen

Dat we verbaasd zijn over het overkoken van een deel van onze jongeren zegt eerder iets over ons.

Nu de maatschappij de rellende jongeren breed veroordeelt, lijkt het mij toch nodig om te vragen om de nodige kritische zelfreflectie van de staat en de samenleving op twee fronten. Ten eerste, maatschappelijke onrust roept pathos op en stoere taal over en weer. Op mijn timeline op LinkedIn vergelijkt een wijkagent uit Zwolle de rellende […]

Het fiasco van de avondklok past in een nieuw bestuurlijk patroon

De professionals, de vaklui met hun poten in het bluswater, waarschuwen met klem. De politiek luistert niet.

Het geheugen van de mensen is kort. Niemand herinnert zich nog dat twee weken terug werkelijk alle professionals die iets met het leven op straat te maken hadden, waarschuwden tegen de avondklok. Ze zeiden om een Hoekstra te parafraseren: ‘Doe dat nou niet’. Dat was aan dovemansoren gericht. De politiek wist in grote meerderheid dat […]

We moeten stoppen met hard werken om maar niet te hoeven voelen

Het neoliberale kapitalisme heeft mensen wel rijker gemaakt, maar een van de grootste problemen waar we op dit moment mee kampen is de enorme kloof tussen arm en rijk.

In de Volkskrant schreef Peter de Waard een essay waarin hij stelt dat dankzij de mondialisering de wereld veiliger, rijker, gezonder en eerlijk is dan toen hij een kind was. De Waard is geboren in 1955. De wereld is gezonder geworden, omdat mensen in veel landen gemiddeld ouder worden dan ruim 60 jaar geleden. De […]

Jesse Klaver ontmaskerd als neoliberaal

Brandelles onderzoek bracht onder andere aan het licht dat Klaver lid is geweest van de Sociaal Economische Raad (SER), een 'erkend neoliberaal bolwerk'

Ondanks al zijn betogen over de kwalijke gevolgen van het economisme is Jesse Klaver eigenlijk een neoliberaal. Dat onthult onderzoeksjournaliste Karlijn Brandelle. ‘Onvoorstelbaar dat GroenLinks zoiemand op de lijst zet.’ ‘Veel journalisten kijken naar wat iemand gezegd en gedaan heeft om te bepalen of hij deugt’, vertelt Brandelle. ‘Maar zo kom je niet verder dan […]

Volgende pagina »