Gevonden voor

  • Neoliberalisme

Wat Macron wil, is niet meer van deze tijd

42% van de winst die de privatisering – en flexibiliseringspolitiek van Emmanuel Macron met zich meebrengt zal ten goede komen aan de bovenste 5% van de Franse bevolking

Emmanuel Macron heerst over Frankrijk alsof het land een bedrijf is. Hij heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers nooit aan lokale politiek gedaan. De Fransen zeggen, letterlijk vertaald: hij heeft zich nooit aan de dagelijkse realiteit van de gewone man ‘geschuurd’. Hij heeft een flitscarrière achter de rug van bankier. Hij speelt daarnaast een beetje […]

De ‘leuke dingen’ van Dijssel­bloem

De PvdA heeft de rechtse visie op de economie omarmd en vervolgens gedepolitiseerd

Dijsselbloem gaf deze week een interview voor het Financieel Dagblad. Het is bovenal interessant omdat er nog steeds niet het begin van een analyse ligt van de dramatische verkiezingsuitslag. Daardoor is voorlopig nog een beetje gissen naar de nieuwe lijn van de partijtop aan de hand van dit soort interviews. Dijsselbloem gelooft nog steeds dat […]

Links is dood

Partijen als de PvdA kunnen niet hard genoeg afgestraft worden voor de dolksteek in de rug van onze sociaal democratie

Het begon met de Democraten in de Verenigde Staten, daarna volgde de Britse Labour party en bij ons de PvdA en GroenLinks: de omarming van de vrijemarkteconomie door de politiek linkse elite. Of beter gezegd, de omarming van het neoliberalisme. Kenmerkend voor de tweede helft van de afgelopen eeuw was namelijk een herstructurering van de […]

Hoepel op met je strijd

De reden dat 'strijd' als metafoor bij ziekte gebruikt wordt is ten diepste ideologisch. Een maatschappij zonder vangnet is alleen eerlijk als alle ellende de schuld is van de vrije beslissingen van het individu

Als er iets is waardoor ik nooit meer een cent aan een collecte zal geven, dan zijn het wel die ALS-posters ‘ga door met mijn strijd’. Ernstige ziektes zijn geen strijd. Of je ze krijgt of niet is botte pech, en of je ze overleeft ook. Wie ziektes als strijd presenteert, draagt bij aan het […]

Franse opstand toont superioriteit ‘vechtmodel’

De protesten in Frankrijk tonen het neoliberale karakter van de EU en steken een stok in de wielen van het Europese bezuinigingsmodel

Toen de Franse sociaaldemocraat Hollande in 2012 de verkiezingen won, sprak hij een menigte toe voor de Bastille – een centrale plek voor de Franse revolutie in 1789. Hollande voerde campagne voor een belasting op de rijken en had beloofd het gevecht aan te gaan met de neoliberale bezuinigingslogica. “Ik ben er zeker van dat […]