Gevonden voor

  • Nepnieuws

Nepnieuws en honger voedingsbodem voor Afghaans conflict

Het land kent inmiddels een lange geschiedenis van etnisch geweld.

Sinds de val van Kabul nemen door een grote stroom aan nepnieuws de spanningen onder Afghanen toe. Het verzet tegen de Taliban, maar ook het verzet tegen het achtergebleven deel van het voormalige Afghaanse leger (NRF) draagt een etnische component met zich mee. Voorheen streden deze twee groepen vooral vanuit ideologie. De Taliban streed tegen […]

Slaat 22 procent van docenten in grote steden de Holocaust over?

Elsevier heeft de onderzoekgegevens fout geïnterpreteerd. Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Verdoner gebruikte een onbetrouwbare bron en hij zette ook nog minderheden onnodig in een kwaad daglicht

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, beweerde in de Volkskrant van 18 september 2021 dat ‘Volgens Elsevier, in 2010, zou in de grote steden zelfs 22 procent van de docenten de Holocaust onbehandeld laten. Dat gebeurt overigens niet alleen op scholen met veel islamitische leerlingen.’ Dit heb ik gecontroleerd en het klopt niet. Elsevier publiceerde hierover […]

Coronawanen?

In mijn dagelijkse werk is nu al waarneembaar dat steeds meer mensen de beleidsmakers niet meer vertrouwen.

Dat de pandemie de economie hard raakt is geen nieuws meer na bijna een jaar. Dat de maatregelen tegen verspreiding van het virus ook een psychologisch effect hebben krijgt veel minder aandacht, maar wie het nieuws een beetje volgt weet en begrijpt dat eenzaamheid en somberheid gemiddeld gesproken zijn toegenomen in de afgelopen maanden. En […]

Kijk om je heen

Het is verdrietig om te zien dat er zoveel argwaan en wantrouwen heerst. Tegen de overheid, tegen de politie, tegen de zorg.

Iemand uit mijn Facebookkring schreef een tekst onder de titel ‘Niets is wat het lijkt’. Daarin vertelde hij over een virus dat bewust de wereld in is geholpen, dat agenten bewust rellen uitlokken en dat alle maatregelen die genomen worden overbodig zijn. Dit doet pijn. Pijn vanwege een vriend van mij, die bij de politie […]

Volgende pagina »