Gevonden voor

  • Nexit

Duitse plannen voor Nexit uitgelekt

Zo zou het vliegveld van Frankfurt een groot deel kunnen overnemen van de taken van Schiphol, een belangrijke bron van immigranten in Nederland

In geval van een Nexit kan Nederland rekenen op steun van de Duitse extreem-rechtse partij Alternative für Deutschland. Het weekblad Stern heeft de hand weten te leggen op plannen daarvoor. ‘Onze Nederduitse broeders en zusters dreigen buitengesloten te worden van handel met ons land wanneer ze niet meer aan in Duitsland geldende kwaliteitsregels voldoen’, stelt […]

Engeland laat nu al zien hoe vrij en onafhankelijk we worden na een Nexit

Wat zal dat heerlijk zijn als we weer een vrij en onafhankelijk land zijn met Trump triomfantelijk herverkozen in het Witte Huis en Pete Hoekstra als zijn spreekbuis.

De gemiddelde Nederlander heeft groot belang bij een Nexit. Alleen zo kunnen we aan de knellende regelgeving uit Brussel ontsnappen en onze soevereiniteit herwinnen. Dan ligt de wereld aan onze voeten. We zijn vrij om met wie dan ook handelsakkoorden te sluiten. De andere landen in de wereld weten heel goed aan welke kant de […]

Drie portemonnees!

Open grenzen betekent vrijheid, vooral voor mensen in de grensstreken

Als kind, opgegroeid in de Limburgse grensstreek, kan ik mij herinneren dat mijn moeder drie portemonnees had. Een met guldens voor de alledaagse uitgaven, een Duitse beurs en een Belgische. Een vaste officieuze wisselkoers (DM 1,00 = fl. 1,10 en BEF. 100 = fl. 5,00). Als we met de bus naar Aken gingen werden we […]

PVV en Nexit, standvastigheid wordt halsstarrigheid

Hoe waarachtig is een partij die, zelfs na de ontwikkelingen in Groot-Brittannië geen enkele nuance aanbrengt bij het streven naar een Nexit?

Na de Brexit bleek de Britse politiek niet een duidelijk plan klaar te hebben liggen voor de situatie na het verlaten van de Europese Unie. Zelfs de voorstanders niet. Hoe zit dat eigenlijk met hen die voor een Nexit pleiten? Hebben zij een degelijk draaiboek bij uittreding? De Brexit heeft nogal wat teweeg gebracht. Een […]