Gevonden voor

  • Nieuw Wij

Polarisatie kan een goed middel zijn om discriminatie aan te kaarten

Discriminatie en polarisatie vormen al jaren belangrijke thema’s in het publieke debat. Discussies worden snel in een pro- of contrakamp getrokken en emoties lopen hoog op. Maar discriminatie en polarisatie zijn gelaagde thema’s en dat vraagt om een professionele aanpak. Diversiteitsplatform Nieuw Wij onderzocht een diverse groep van 72 deskundigen en professionals die zich inzetten om discriminatie tegen te gaan. Een interessant inzicht is dat polarisatie niet altijd als een ‘foute’ uitkomst van een maatschappelijk debat hoeft te worden gezien.

De term ‘discriminatie’ is een emotioneel beladen begrip. De letterlijke betekenis van discriminatie is ‘onderscheid maken’ en in de sociale wetenschappen wordt discriminatie gedefinieerd als ‘het nadelig behandelen van personen omdat zij behoren tot een bepaalde groepering of tot een bepaalde groepering worden gerekend’. In het onderzoek Deskundigen en sociale vernieuwers in de aanpak van […]