Gevonden voor

  • Nieuwkomers

Kiesrecht: het laatste stukje van de participatiepuzzel

In 2017 ben ik lid geworden van een politieke partij. Ik had toen nog geen stemrecht.

Dit jaar mag ik voor het eerst stemmen in Nederland. Het stemrecht staat voor mij gelijk aan het ultieme gevoel van gelijkwaardigheid, dat je ook mee mag doen; zonder direct opgemerkt te worden. Zoals Descartes, ook vluchteling in 1620 schreef: “Iedereen is hier zo druk met de handel dat ik er mijn hele leven zou […]

VVD, zorg dat nieuwkomers mee kúnnen doen

Integreren in een samenleving lukt niet door op geïsoleerde locaties eerst en vooral aan jezelf overgeleverd te zijn. Dat lukt alleen als je de kans krijgt om volwaardig mee te doen. Juist die kans hebben nieuwkomers de afgelopen jaren te weinig gekregen.

Door: Milka Yemane, Niels van den Berge en Tirza de Fockert Nieuwkomers in Nederland moeten hun plaats verdienen, betoogde Bente Becker onlangs in NRC. Het Tweede Kamerlid van de VVD wil dat nieuwkomers eerst afgezonderd op aparte locaties leven. En pas als ze voldoende geïntegreerd zijn, krijgen zij wat haar betreft volledige toegang tot de […]

Naar een harmonisch Nederland: bied nieuwkomers een keuzemenu

Hoe kun je als zorgbehoevende vreemdeling, een potentiële verdachte, een profiteur en gevaar voor de samenleving deelnemen aan de samenleving?

In een klein christelijk dorp, ergens op het platteland, begon ik Nederland te leren kennen. De windmolens, zonnepanelen, het onderwijs, zorgstelsel en een goede infrastructuur maken gelijk indruk op iemand uit het Midden-Oosten. Het is niet ingewikkeld om te concluderen dat een verleden met handel, vrijheid, een democratische rechtsstaat en de onderworpenheid van machthebbers aan […]

Eerst het onderwijs in het Nederlands afbreken en dan van mensen eisen dat zij de taal spreken

Al leg je een dwaas in een vijzel en stamp je hem tussen graankorrels fijn, zijn dwaasheid stamp je er niet uit

In de eenentwintigste eeuw is het onder in Nederland geboortigen gewoonte geworden migranten de les te lezen over hun gebrek aan integratie. Vooral wordt van hen op hoge toon geëist dat zij “de taal” leren en liefst binnen een paar maanden vloeiend. Anders keren zij de maatschappij de rug toe en tonen zich ondankbaar voor […]