Gevonden voor

  • Niezen

De politisering van de nies

Mansneezen past naadloos in de lange rij maatschappelijke irritaties sinds de kredietcrisis van 2008, toen de naoorlogse bestaanszekerheid verbrokkelde

Het maakt weinig uit of u deze column leest, hij is namelijk slechts bedoeld voor toekomstige historici die zich afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen. ‘Zo ver’ hoeft voor dit doeleinde niet te worden gedefinieerd. Alsnog een nucleaire apocalyps is mogelijk, misschien wordt het ook gewoon een wereldwijde tachtigjarige burgeroorlog. Goed, daar gaan […]