Gevonden voor

  • Noord-Brabant

Kabinet: biedt peelboeren nieuw perspectief en rechten voor rechten

We hebben te veel dieren en navenant domweg te weinig grond. Grondgebonden veehouderij in deze aantallen is niet realistisch. De veestapel moet dus krimpen. Grootschalig uitkopen kunnen we ons echter niet veroorloven

Door: Frank van den Dungen en Geert Verstegen, Brabants Burgerplatform Het vorige kabinet omarmde de visie op circulaire landbouw. Het verhaal kreeg bijval. Maar er werden geen stappen gezet om het in gang te zetten. Tegelijkertijd bleef het kabinet ook zweren bij technologische innovatie als hét middel dat de intensieve veehouderij zou genezen van alle […]

Speel niet met mensenlevens in Brabant

Wil het nieuwe provinciebestuur wel voldoende doen om de stikstofproblemen aan te pakken?

De commissie-Remkes was vorige week glashelder in de presentatie van haar eindrapport: de aanpak om de stikstofproblemen te tackelen schiet tekort. Het is maar zeer de vraag of het nieuwe Brabantse provinciebestuur van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant daarin wil meegaan. Het is namelijk eerder een grijs dan een groen College. En […]

Financiële compensatie voor vergaste nertsen is belonen van ongewenst gedrag

Het kwaad wordt beloond, zou mijn grootmoeder zaliger – een boerin – hebben gezegd.

Na een decennia durende discussie trad op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij in werking, ‘gezien de grote ethische en maatschappelijke weerstand tegen bontproductie’. De fokkers kregen – onder bepaalde voorwaarden – tot 31 december 2023 de tijd om hun bedrijf af te bouwen. Op een schadevergoeding hoefden ze niet te rekenen, zo vonniste op […]

Volgende pagina »