Gevonden voor

  • OMT

Economie en volksgezondheid staan altijd op gespannen voet met elkaar

Er werd te laat gereageerd op voor de volksgezondheid onverwachte negatieve ontwikkelingen, zoals de opmars van meer besmettelijke varianten.

Het zwalkend coronabeleid van de overheid is mede veroorzaakt door een natuurlijke spanning in het krachtenveld van economische belangen het belang van de volksgezondheid. Daarbij legt het belang van de volksgezondheid het bijna altijd af tegen belangen van de economie, aangestuurd en beïnvloed vanuit een omvangrijk lobbynetwerk uit het bedrijfsleven. Op voorhand sta je dan […]

Toekenning Erepenning aan Van Dissel is niet serieus te nemen

Jaap van Dissel heeft de wetenschap geen dienst bewezen.

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft aangekondigd eind deze maand haar Erepenning aan Jaap van Dissel uit te gaan reiken. De KNAW is de vereniging van Nederlandse topwetenschappers en de erkenning is dan ook een grote eer. De prijs gaat naar een persoon die bijzonder bijdraagt aan de “bloei van de Nederlandse wetenschap”. Maar […]

Grapperhaus stuurt de kit af op het OMT

Op het Binnenhof denken ze blijkbaar nog steeds dat de gewone Nederlanders achterlijk zijn

Minister Ferdinand Grapperhaus stuurt de de kit af op het OMT. De eminente geleerden die daarvan deel uitmaken krijgen de rijksrecherche op bezoek. De bewindsman wil dat er passende maatregelen genomen worden tegen de onverlaat uit hun midden die het jongste advies – over het heropenen van het primair onderwijs – aan de NOS heeft […]