Gevonden voor

  • Onderwijs

Ik ga dromend en fantaserend de zomer in…

Het is augustus 2021. De meeste coronaproblemen zijn opgelost, het onderwijs kan weer volledig open en alle kinderen zijn dan ook meer dan welkom!

De zomervakantie lonkt, de laatste week is aangevangen voor de regio noord en voor onderwijzend midden- en zuid Nederland komt de finish ook in het zicht. Fijne vooruitzichten en een goed moment om mijzelf eens onder te dompelen in wat reflectie en dromen. Om te beginnen met alle coronaperikelen van de afgelopen 1,5 jaar. Wat […]

De leiding van het AMFI zit al veel te lang op de eigen biechtstoel

De mate waarin de schoolleiding zich schuldig heeft gemaakt aan het bagatelliseren van racisme en seksisme, doet me bijna geloven dat er een soort rooms-katholieke biechtstoel in de wandelgangen staat, waar docenten naartoe kunnen gaan om hun zonden te delen en vergiffenis te krijgen

AMFI-directeur Dirk Reynders ging woensdag op de knieën om meermaals zijn excuses aan te bieden voor de angst- en zwijgcultuur die er heerst op de Amsterdamse mode-opleiding. Hij beweert dat hij er alle vertrouwen in heeft dat hij voor verandering kan zorgen, ondanks het feit dat het mode-instituut jarenlang de hand boven het hoofd hield […]

Gebruik het Nationaal Onderwijs Programma voor de herinrichting van het onderwijs

Vorige week werd nog een keihard rapport van de KidsRights Index gepubliceerd. Hierin staat dat de jeugd geen enkele prioriteit heeft gekregen in het Nederlandse coronabeleid

In grote paniek is het Nationaal Onderwijs Programma opgetuigd. Nederland kampte met de grootste leerachterstanden ooit door de coronapandemie. De kinderen van deze generatie zouden nooit meer kunnen aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt, de wereldeconomie, enzovoort. Deze kinderen hebben een levenslange achterstand. Er kwam een menukaart met bewezen aanpakken en de scholen moesten als de […]

Vertrouwen in Slob gekelderd na opeenstapeling debacles

De meeste leraren zijn nog niet in aanmerking gekomen voor een vaccinatie.

Op zondag 30 mei was het eindelijk zover: mijn afspraak voor een vaccinatie werd verzilverd met een prik en een pijnlijke bovenarm. Vervolgens werd van mij verwacht dat ik een kwartier in een grote ruimte plaats zou nemen, om zodoende te controleren of er geen allergische reacties zouden optreden. De sfeer was gelaten en alles […]

Durven kritische schoolleiders een High Noon met Arie Slob aan?

Je maakt als schoolleider via zo’n inspecteurtje de allerchristelijkste minister diets dat je in geweten niet in staat bent docenten en leerlingen bloot te stellen aan een gevaar voor hun gezondheid.

Minister Arie Slob zette maandagavond in het Journaal van 8 uur ter hoogte van 8.30 zijn strengste ouderlingengezicht op: het was allemaal niet vrijblijvend. Het was een kabinétsbeluit: op 7 juni moeten alle middelbare scholen open. Of ze het zelf verantwoord achtten of niet. Anders volgt een gesprek met de Inspectie. Daar schijnen ze in […]

Centraal eindexamen geen graadmeter voor succesvolle toekomst

Leerlingen zijn meer gebaat bij het op een ontspannen manier aanleren van waardevolle kennis.

Eind maart 2020 werd er geschiedenis geschreven. Minister Slob hakte definitief de knoop door: de centrale eindexamens voor middelbare scholieren zouden dat jaar niet doorgaan vanwege de steeds omvangrijker wordende coronacrisis. Met deze bijzondere beslissing werd een stukje onzekerheid bij de eindexamenkandidaten en de leraren weggenomen. De schoolexamens, die altijd eerder in het schooljaar worden […]

Volgende pagina »