Gevonden voor

  • Onderzoek

De toekomst van de psychiatrische behandelingen

We zitten in de psychiatrie op een punt dat we onze patiënten anders moeten gaan proberen te helpen.

Er is een langlopende traditie in de psychiatrie om, net als in de rest van de geneeskunde, nieuwe behandelingen te onderzoeken door middel van een zogenaamde RCT: Randomised Clinical Trial. Deelnemers in zo’n studie worden bij loting verdeeld over de behandelingen die worden vergeleken, en het liefst zonder dat zij en de behandelaar/onderzoeker weten welke […]

Waar blijft die aanmoediging tot duurzamer gedrag vanuit de politiek?

Wie moet straks de blikjes naar een inzamelpunt brengen? De burger, toch?

In de politiek ziet men gelukkig steeds meer in dat klimaatactie niet kan uitblijven. In 2015 heeft ons land het Akkoord van Parijs ondertekend. Vervolgens is er in Nederland ook een Klimaatwet en een nationaal Klimaatakkoord opgetuigd. Om de doelstellingen uit deze akkoorden te behalen is – mijns inziens – niet alleen inzet van de […]

Red de publieke sector

Zonder verpleegkundigen, artsen, leraren en onderzoekers is een term als ‘dividenduitkering’ niets meer dan een betekenisloos begrip.

Bij JINEK schoven gisteren 3 CEO’s aan, van KLM, Ahold en Shell. Volgens de redacteuren ‘onmisbaar voor de economie’. KLM kreeg 3,4 miljard aan staatssteun, de afgelopen maanden. Shell rijdt zonder enige ironie volle tankwagens benzine met de tekst ‘ik ben CO2-neutraal op weg’ rond over de Nederlandse snelwegen. Enfin. De ‘economie’ is een smalle […]

Kleine schokjes hoop

Alleen onderzoek dat nu al gaande is, kan nog op tijd zijn om iets te betekenen voor mij.

‘Dag Jetske,’ begint het mailtje, maar mijn ogen registreren slechts het deel dat volgt: ‘goed nieuws’ en ‘misschien toch een lichtpuntje voor de toekomst’. Ik open een browser, google op de termen en verstijf op mijn stoel. Behoedzaam open ik een pagina en nog en nog een. Er zijn alleen nog Engelstalige berichten maar het […]

Volgende pagina »