Gevonden voor

  • Ons’ Lieve Heer op Solder

In het Amsterdamse stadhuis heerst niet Sylvana Simons maar Batavus Droogstoppel

Ons’ Lieve Heer op Solder stemt tot nadenken over grenzen aan de tolerantie in onze tijd.

De gemeente Amsterdam staat er weer gekleurd op. In brede kring heerst verontwaardiging over het besluit het museum Ons’ Lieve Heer op Solder niet langer te subsidiëren. Dit vanwege gebrek aan inclusiviteit en al te wit personeel. Het “zie je wel” klinkt aan alle kanten. De Nederlandse beschaving en cultuur worden opgeofferd aan de hersenschimmen […]