Gevonden voor

  • Overheid

Denemarken ontwikkelt zich tot het engste land van Europa

En dat ook nog met een beroep op de waarden van democratie en kosmopolitisme

Als het gaat om vreemdelingenhaat en het aantasten van burgerlijke vrijheden is het Hongarije van Viktor Orbán de kwaaie pier in de Europese Unie met in zijn kielzog kanselier Kurz van Oostenrijk. Ze zijn allebei leider van zeer conservatieve christelijk georiënteerde partijen die hun landen van vreemde smetten vrij willen houden. Toch is juist Denemarken […]

Falend toezicht inspecties ondermijnt vertrouwen in overheid

Recente schandalen in het onderwijs, de kippensector en andere sectoren tonen aan dat er veel mis is met het toezicht door onder de overheid vallende inspecties

In een economisch welvarend land mogen burgers hoge eisen stellen aan veilige producten, goed onderwijs en goede zorg voor iedereen. Die zekerheid en dat vertrouwen moet de overheid voor hen borgen door goede wet- en regelgeving en een strikte handhaving, controle en toezicht op die specifieke regelgeving. En aan dat laatste ontbreekt het nogal eens. […]

Handhavers en overheidsdienaren worden met onmogelijke opdrachten de straat op gestuurd

Dat bij sommige burgers die handen gaan jeuken als zij geconfronteerd worden met de macht van dorpstirannetjes, dat is hoogst voorstelbaar

U ziet het goed, deze vuilnisman heeft beveiliging, “Het is best erg dat het zo moet”. Dit is een alarmerende kop in de Volkskrant van het afgelopen weekend. Het onderwerp is niet nieuw: de burgerij reageert in toenemende mate agressief op de dienaren van de overheid die ook maar proberen hun werk te doen. Zulke […]

Bepalen medisch specialisten de reikwijdte van de zorg?

De enige manier om bezettingsproblemen het hoofd te bieden lijkt het in overheidsdienst treden van alle beroepen en functies die het algemeen belang dienen

De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaan dicht. De ziekenhuizen Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal gaan deze zorg overnemen. Het is een wrang bericht, niet alleen voor de mensen in de regio die een beroep op deze zorg moeten doen, maar voor de gezondheidszorg in ons land […]

Geef ons land een onzekerheidsvaardige overheid

Omgang met ‘niet-weten’ is cruciaal voor weerbare samenleving. Hier ligt een taak voor het nieuwe kabinet

Geschreven samen met Merlijn Twaalfhoven, initiator van The Turn Club, nieuw initiatief voor kunst in de samenleving De omslag naar duurzaamheid en de snelle technologische ontwikkelingen brengen veranderingen mee die onze oude zekerheden aantasten. Is de groei van de economie wel wenselijk? Kunnen we iedereen wel werk bieden als automatisering echt doorzet? Zijn onze beleggingen […]

Volgende pagina »