Gevonden voor

  • Overheid

Zin, waarde en betekenis in tijden van crisis

Ons land is een stuurloos schip in een storm zonder einde, de kapiteins zitten niet aan het roer maar schuilen in het dok, uit angst voor de woede van de bemanning

Een vertrouwensband is geen vanzelfsprekendheid, zeker wanneer het een overheid betreft. Enkele randvoorwaarden kunnen deze wel stimuleren: het hebben van een gedeeld en meetbaar doel, aandacht voor de gevolgen voor een ander, en het durven aangaan van de confrontatie met tegenstanders. Het verwezenlijken van deze randvoorwaarden vergt doorgaans veel investering en bedachtzame sturing, zonder enige […]

De overheid moet de vakbeweging versterken

Als samenleving hebben wij er belang bij dat er tegenover de macht van de werkgevers een sterke vakbeweging is

Het dalende ledental van de vakbeweging is niet alleen een probleem van hen, maar van ons allen. Natuurlijk is er van alles aan te merken op het beleid van de vakbeweging en zullen ze hun koers (moeten) heroverwegen. Maar als het evenwicht in de economie weg is, heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid om die […]

Hoe we aan wantrouwen ten onder gaan

Er staan net iets te veel mensen in de kou om de overheid een warm hart toe te dragen

De wereld gaat aan wantrouwen ten onder. De overheid vertrouwt de burgers niet en nagelt ze daarom nogal snel als fraudeurs aan de paal. Dat komt nu naar buiten bij de toeslagenaffaire, de zwarte lijst van de belastingdienst en de afhandeling van schade door gasboringen in Groningen en waarschijnlijk komt er straks nog meer bovendrijven. […]

De samenleving is de overheid boven het hoofd gegroeid

Help! Uw burger verzuipt!

Geloofwaardige en merendeels competente kabinetten, een betrouwbare overheid en een goed werkende democratische rechtstaat hebben decennialang in Nederland een voorspoedige economische en maatschappelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt en geborgd. Met een gelijktijdige focus op een goede sociale cohesie in de samenleving. Hoe anders is de situatie anno 2021. Met een samenleving die tot op het bot […]

Duurt deze tweedeling nog 80 jaar?

De intentie van de overheid is wellicht goed, maar de tieners van nu leren vanuit de campagne dat het prima is om andere mensen buiten te sluiten door het hebben van geen vaccinatie

Toen ik als tiener naar school fietste, kwam ik altijd langs het buurthuis. Er hing een poster op het raam ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Ik besloot toen dat ik een goede opleiding zou gaan volgen en later financieel onafhankelijk zou zijn. Het is nu dertig jaar later. Nog steeds heeft die […]

Alleen tegen de Staat: hoe burgers tot nummers en dossiers worden omgevormd

Burgers hebben recht op een goede bescherming tegen een oppermachtige Staat. Die feitelijke bescherming ontbreekt in Nederland.

Onthutst heb ik de tv-documentaire “Alleen tegen de Staat” gezien, waarin een aantal getuigenissen zijn vastgelegd van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Vooral de geuite woede van één van de slachtoffers vond ik persoonlijk indrukwekkend. Zij  ventileerde enkele malen nadrukkelijk: ‘Ik haat ze! Ik haat ze!’ Daarbij doelend op de overheid en haar ambtenaren. Als zo’n […]

Het Haagse ambtenarenapparaat moet nodig op de schop

Gevaarlijke cocktail van incompetentie en macht bij ambtenaren ondermijnt fundament van onze democratische rechtsstaat

De affaires waar belangrijke centrale overheidsdiensten bij betrokken zijn vullen dagelijks de media. Over bijna elk ministerie is wel een misstand naar buiten gekomen de laatste jaren. De meest recente, de problemen met betrekking tot een volstrekt onafhankelijk onderzoek naar de tekortschietende beveiliging van Peter R. de Vries, laten glashelder zien wat de belangrijkste oorzaak […]

Volgende pagina »