Gevonden voor

  • Overheid

Handhavers en overheidsdienaren worden met onmogelijke opdrachten de straat op gestuurd

Dat bij sommige burgers die handen gaan jeuken als zij geconfronteerd worden met de macht van dorpstirannetjes, dat is hoogst voorstelbaar

U ziet het goed, deze vuilnisman heeft beveiliging, “Het is best erg dat het zo moet”. Dit is een alarmerende kop in de Volkskrant van het afgelopen weekend. Het onderwerp is niet nieuw: de burgerij reageert in toenemende mate agressief op de dienaren van de overheid die ook maar proberen hun werk te doen. Zulke […]

Bepalen medisch specialisten de reikwijdte van de zorg?

De enige manier om bezettingsproblemen het hoofd te bieden lijkt het in overheidsdienst treden van alle beroepen en functies die het algemeen belang dienen

De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaan dicht. De ziekenhuizen Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal gaan deze zorg overnemen. Het is een wrang bericht, niet alleen voor de mensen in de regio die een beroep op deze zorg moeten doen, maar voor de gezondheidszorg in ons land […]

Geef ons land een onzekerheidsvaardige overheid

Omgang met ‘niet-weten’ is cruciaal voor weerbare samenleving. Hier ligt een taak voor het nieuwe kabinet

Geschreven samen met Merlijn Twaalfhoven, initiator van The Turn Club, nieuw initiatief voor kunst in de samenleving De omslag naar duurzaamheid en de snelle technologische ontwikkelingen brengen veranderingen mee die onze oude zekerheden aantasten. Is de groei van de economie wel wenselijk? Kunnen we iedereen wel werk bieden als automatisering echt doorzet? Zijn onze beleggingen […]

Overheid houdt zich niet aan eigen regels voor inhuur extern personeel