Gevonden voor

  • Parkstad

Zeker zijn van goed onderwijs

Hoewel het niet wenselijk is, blijkt de plaats waar je wieg staat weldegelijk bepalend voor je kansen in het (passend) onderwijs

co-auteurs: Cynthia Veerman en Henk Verreck Gelijke kansen voor iedereen, dat begint met hetzelfde onderwijs voor iedereen. Als PvdA vinden wij dat het niet mag uitmaken, waar je woont, wie je ouders zijn, wat je gelooft of hoeveel inkomen er is: goed onderwijs is voor iedereen de basis. Door goed onderwijs krijgen kinderen de kans […]