Gevonden voor

  • Participatie

Participatie is een goed middel voor goede besluiten, maar wel met bijsluiter

Wederzijds respect en redelijkheid is een voorwaarde om verantwoordelijkheid te dragen, anderen de ruimte te gunnen en zo nodig het eigenbelang opzij te zetten

Ik heb eerder geschreven over de ervaringen van bestuurders met participatie, over het belang van goed verwachtingenmanagement, de participatieladder en het gevaar van “u vraagt, wij draaien”. Steeds gaat het om de valkuil dat de grootste schreeuwers het meest voor elkaar krijgen, en dat het echte algemene belang te weinig wordt gediend. Als burgers iets […]

Burgerparticipatie als smeermiddel van de democratie

Het gaat erom dat zoveel mogelijk inwoners hun eigen leefomgeving verbeteren door meedenken, meehelpen en meeorganiseren

Alle bestuursorganen in Nederland, zoals provincies en gemeenten zijn wettelijk verplicht om bij het nemen van besluiten belanghebbenden te betrekken. Door de decentralisatie is burgerparticipatie in gemeenten van groot belang, omdat hier de directe invloed van besluiten op burgers het grootst is. De manier waarop burgers worden betrokken kan verschillen, maar in het algemeen wordt […]

Kiesrecht: het laatste stukje van de participatiepuzzel

In 2017 ben ik lid geworden van een politieke partij. Ik had toen nog geen stemrecht.

Dit jaar mag ik voor het eerst stemmen in Nederland. Het stemrecht staat voor mij gelijk aan het ultieme gevoel van gelijkwaardigheid, dat je ook mee mag doen; zonder direct opgemerkt te worden. Zoals Descartes, ook vluchteling in 1620 schreef: “Iedereen is hier zo druk met de handel dat ik er mijn hele leven zou […]