Gevonden voor

  • Participatiesamenleving

Het is hoog tijd dat we eerlijk zijn: Nederland haat kinderen

"Kinderen, met name zieke kinderen, staan met hun hand omhoog naar de overheid en met hun rug naar de maatschappij. Geen enkele weldenkende bestuurder zou hier een rendabele investering in zien"

Donderdag 5 oktober gaan basisschoolleraren massaal staken. Ze eisen een eerlijker loon en een minder hoge werkdruk. Voor de klas staan op een basisschool als een leraar klinkt inderdaad verschrikkelijk. Er is dan ook veel draagvlak voor de staking, ook in de maatschappij. Eigenlijk vindt iedereen wel dat die leraren gelijk hebben. De meeste mensen […]

De moderne slavernij van de participatiesamenleving

Maatschappelijk falen is niet meer toegestaan. Als je niet slaagt, ben je mislukt of gestoord en dien je voor niks te werken of je moet naar de psychotherapeut.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd de gezagsdrager een machtswellusteling. Elke uitoefening van gezag werd bestempeld als dictatoriaal, waarbij de gezagsdrager werd vergeleken met Stalin en Hitler. Dit misverstand (het verwarren van macht met gezag) heeft uiteindelijk geleid tot het morele vacuüm dat aan de wieg heeft gestaan van het […]