Gevonden voor

  • Participatiewet

Vrouwen die gedwongen worden te werken zonder loon

Wie ook zonder loon moest werken is Cindy, een andere bijstandsgerechtigde. Al jaren werkt ze via de sociale werkvoorziening maar zonder loon.

Vandaag is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. Deze dag heeft grote betekenis. In de hele wereld gaan vrouwen de straat op voor gelijke rechten. Ook in Nederland vieren we Internationale Vrouwendag steeds uitbundiger. De geschiedenis van deze dag gaat terug naar 8 maart 1908 toen textielarbeiders in New York de eerste staking door vrouwen organiseerden. […]

Hoogste tijd voor een wettelijk toetsingscriterium ‘menselijke maat’

Als er één les geleerd moet worden uit het onderzoek naar de toeslagenaffaire dan is het wel dat de politiek met al haar spelletjes en partijpolitieke belangen, nooit dit probleem zal kunnen oplossen

De juridische werkelijkheid in Nederland komt steeds vaker ver af te staan van hetgeen in sociaal en economisch opzicht gewenst is. Ik doel hierbij op de talloze voorbeelden waarin een uitleg van wettelijke regels leidt tot uiterst onrechtvaardige en bizarre uitkomsten. Zoals het sanctioneren van een bijstandsgerechtigde die als straf voor het ontvangen van een […]

Het is tijd voor een fundamentele herziening van de bijstand

Het maltraiteren van bijstandsgerechtigden is niet van gisteren, maar al meer dan een kwart eeuw gaande.

De kwestie kreeg brede media-aandacht. Een vrouw in de bijstand kreeg wekelijks boodschappen van haar moeder. De gemeente Wijdemeren waar zij woonde, beoordeelde deze barmhartigheid als fraude. Ruim 7000 euro aan ‘onterecht’ verkregen bijstand werd teruggevorderd. De rechter bekrachtigde deze maatregel, want de in 2015 ingevoerde participatiewet liet de gemeente geen andere optie. Politieke partijen […]

Gratis werken in de blijvende armoede

De ene werkervaringsplaats wordt op de andere gestapeld, zonder dat er ooit een normaal betaalde baan van komt.

Het is al langere tijd aan de gang. In een reeks gemeenten wordt de Participatiewet misbruikt om mensen in de bijstand gratis te laten werken. Men noemt dat werkervaringsplaatsen creëren. En weet u wat, aan werkervaringsplaatsen zitten geen tijdslimieten. Je kunt mensen “eeuwig” in zo’n situatie laten zitten. Zo wordt de ene werkervaringsplaats op de […]

Waarom zijn we in Nederland niet in staat om te investeren in mensen met een beperking?

Mensen met een beperking krijgen geen gelijke kansen in onze maatschappij. Voorbeelden zijn er te kust en te keur.

Toen Top-Craft  Sociale Werkvoorziening in Oldenzaal, voor de gemeenten Oldenzaal Losser en Dinkelland, werd opgeheven, kwamen de medewerkers van de sociale werkvoorziening bij de verschillende gemeenten in dienst. De gemeente Oldenzaal gaf de medewerkers met SW-status die leidinggevenden waren bij Top-Craft, geen kansen en geen gelijkwaardige baan binnen de gemeente. Mensen werden op baantjes gezet […]

Ik wil zelf kunnen bepalen wie mij komt douchen

Open brief aan minister Hugo de Jonge

Beste meneer De Jonge, Mijn naam is Noortje van Lith, 23 jaar oud en zit in een rolstoel. Al heel mijn leven heb ik zorg nodig, momenteel woon ik nog thuis bij mijn ouders en doen zij de zorg zoals ik dat zelf wil. Over een aantal jaar wil ik toch wel graag het huis […]

Een nieuw systeem, een nieuwe wet?

Nu ik zie hoe we met z’n allen met deze coronacrisis omgaan vraag ik me af of dat ook niet op dezelfde manier met mensen met een arbeidsbeperking zou kunnen.

Sinds een aantal weken is er veel veranderd in Nederland door de coronacrisis. We zijn als het ware tot stilstand gekomen, lijkt het wel. Mensen werken thuis en de treinen en stations zijn uitgestorven. Voor mijn gevoel is er een nieuwe wereld ontstaan. Zoals ik al eerder schreef verandert er voor mijn situatie niet veel. […]

De Participatiewet is mislukt

Wat is het ons waard om iedereen werkelijk te laten deelnemen aan onze arbeidsmarkt en onze samenleving?

De Participatiewet 2015 wordt dit jaar geëvalueerd door de Tweede Kamer. De wet is nu vijf jaar oud en veranderde het beleid ingrijpend, vanuit de visie dat iedereen zou moeten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt: ook de mensen met een arbeidshandicap en de mensen in de ‘klassieke’ bijstand. De Wet Werk en […]

Volgende pagina »