Gevonden voor

  • Participatiewet

Gratis werken in de blijvende armoede

De ene werkervaringsplaats wordt op de andere gestapeld, zonder dat er ooit een normaal betaalde baan van komt.

Het is al langere tijd aan de gang. In een reeks gemeenten wordt de Participatiewet misbruikt om mensen in de bijstand gratis te laten werken. Men noemt dat werkervaringsplaatsen creëren. En weet u wat, aan werkervaringsplaatsen zitten geen tijdslimieten. Je kunt mensen “eeuwig” in zo’n situatie laten zitten. Zo wordt de ene werkervaringsplaats op de […]

Waarom zijn we in Nederland niet in staat om te investeren in mensen met een beperking?

Mensen met een beperking krijgen geen gelijke kansen in onze maatschappij. Voorbeelden zijn er te kust en te keur.

Toen Top-Craft  Sociale Werkvoorziening in Oldenzaal, voor de gemeenten Oldenzaal Losser en Dinkelland, werd opgeheven, kwamen de medewerkers van de sociale werkvoorziening bij de verschillende gemeenten in dienst. De gemeente Oldenzaal gaf de medewerkers met SW-status die leidinggevenden waren bij Top-Craft, geen kansen en geen gelijkwaardige baan binnen de gemeente. Mensen werden op baantjes gezet […]

Ik wil zelf kunnen bepalen wie mij komt douchen

Open brief aan minister Hugo de Jonge

Beste meneer De Jonge, Mijn naam is Noortje van Lith, 23 jaar oud en zit in een rolstoel. Al heel mijn leven heb ik zorg nodig, momenteel woon ik nog thuis bij mijn ouders en doen zij de zorg zoals ik dat zelf wil. Over een aantal jaar wil ik toch wel graag het huis […]

Een nieuw systeem, een nieuwe wet?

Nu ik zie hoe we met z’n allen met deze coronacrisis omgaan vraag ik me af of dat ook niet op dezelfde manier met mensen met een arbeidsbeperking zou kunnen.

Sinds een aantal weken is er veel veranderd in Nederland door de coronacrisis. We zijn als het ware tot stilstand gekomen, lijkt het wel. Mensen werken thuis en de treinen en stations zijn uitgestorven. Voor mijn gevoel is er een nieuwe wereld ontstaan. Zoals ik al eerder schreef verandert er voor mijn situatie niet veel. […]

De Participatiewet is mislukt

Wat is het ons waard om iedereen werkelijk te laten deelnemen aan onze arbeidsmarkt en onze samenleving?

De Participatiewet 2015 wordt dit jaar geëvalueerd door de Tweede Kamer. De wet is nu vijf jaar oud en veranderde het beleid ingrijpend, vanuit de visie dat iedereen zou moeten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt: ook de mensen met een arbeidshandicap en de mensen in de ‘klassieke’ bijstand. De Wet Werk en […]

Wij zijn niet kwetsbaar, het systeem maakt ons kwetsbaar

De maatschappij maakt mensen met een beperking kwetsbaar, omdat de maatschappij niet aan ons is aangepast.

Als mensen zonder beperking het hebben over mensen met een beperking wordt er vaak gesproken over kwetsbare of zwakke personen. Dit vind ik stigmatiserend. Als ik voor mezelf spreek, voel ik me helemaal niet kwetsbaar of zwak. De maatschappij maakt ons kwetsbaar, omdat de maatschappij niet aan ons is aangepast. Ik noem hieronder enkele voorbeelden: […]

Volgende pagina »