Gevonden voor

  • Paul Scheffer

Scheffer staat nu dichterbij de Ander, maar blijft wel hangen in verouderd idioom

Paul Scheffer keek dit weekend in NRC Handelsblad na twintig jaar terug op zijn essay over het ‘multiculturele drama’. Shervin Nekuee, die Scheffer destijds meteen van repliek diende, doet dat ook.

Het verschijnen van Paul Scheffers ‘Multiculturele Drama’ twintig jaar terug herinner ik mij als de dag van gisteren. Mijn gevoelens waren op het oog tegenstrijdig. Enerzijds voelde ik weerstand, waarover ik destijds heb geschreven voor NRC Handelblad. Anderzijds bracht zijn essay mij een zekere opwinding. Ik was een jonge onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. […]

Scheffer vraagt naar de bekende weg: het is duidelijk wat we met immigratie willen

Populistische politici maken al een jaar of twintig bepaalde delen van de Europese bevolking wijs dat de deuren wijd open staan maar het tegendeel is het geval

De echte loopbaan van Paul Scheffer begon met zijn gewoonlijk als “essay” aangeduide stuk “Het multiculturele Drama” dat op 29 januari 2000 verscheen in NRC Handelsblad. Scheffer plaatste daarin vraagtekens bij de zegeningen van de immigratie. Hij sprak de vrees uit dat er een onderklasse aan het ontstaan was zonder voldoende opleiding om zich in […]