Gevonden voor

  • Paus Franciscus

Je moet de kerk in het midden houden

Katholieke gedachten naar aanleiding van paus Franciscus en zijn tegenvoeters

Gods grondpersoneel van rooms-katholieken huize valt ruwweg gezien uiteen in drie delen: je hebt de herders die het erom te doen is te troosten en te vergeven. Zij weten dat de geest gewillig is en het vlees zwak. Ook begrijpen zij dat het niet om de letter van de wet gaat maar om wat uiteindelijk […]

De paus en de koning

Burgertwist is het gevolg als volkeren vergeten wat hen deelt maar ieder zich terugtrekt in zijn eigen godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke schulp

Op de middag van de Eerste Kerstdag al begon de duiding van ‘s konings kersttoespraak. Kysia Hekster van de NOS vond het een nogal somber betoog omdat hij de splijtzwammen in onze samenleving nadrukkelijk aan de orde stelde. Dat viel nogal mee. Willem-Alexander toonde gewoon aan dat hij zijn grondwettelijke taak begrijpt. Sinds 1848 is […]

De paus vindt Europa ‘een oude oma’ en hij heeft gelijk

De spirituele leider nam de Internationale Karelsprijs in ontvangst en sprak over een confederatie die met de handen in het haar zit vanwege de uitdagingen van deze tijd

Wilt u in aanmerking komen voor de Internationale Karelsprijs, die bestaat uit een mooie medaille met de beeltenis van keizer Karel de Grote? Dan moet u zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese eenwording. Het is ook belangrijk dat u tot de gevestigde orde behoort. Joseph Luns kreeg zo’n plak, evenals Beatrix, Henry Kissinger. […]

Volgende pagina »