Gevonden voor

  • Pensioenakkoord

Wetgeving verhindert in de praktijk indexering van pensioenen

Als er geen nieuw pensioenakkoord gaat komen en de huidige regels met betrekking tot het kunnen indexeren onveranderd blijven zullen alle gepensioneerde deelnemers hun koopkracht van hun aanvullend pensioen jaarlijks fors zien dalen

Er wordt binnenkort opnieuw onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel. Tot nu toe is een pensioenakkoord dat gedragen kon worden door werkgevers, werknemers en de overheid niet mogelijk gebleken. Misschien gaat het nu wel lukken want een korting op de pensioenen in het huidige stelsel dreigt onafwendbaar te worden. En dat raakt elke pensioendeelnemer. Werkenden en […]

Laat de pensioenstrijd het begin zijn van een brede beweging tegen Rutte III

'Mensen zijn klaar met een kabinet dat ziekenhuizen laat sluiten, huurwoningen in de verkoop zet, de belasting voor multinationals verlaagt of afschaft terwijl ze de btw verhoogt'

Eind oktober klapte het ‘sociale’ overleg tussen bazen, kabinet en vakbonden over de pensioenen. De FNV maakt zich op voor een politieke confrontatie met dit kabinet. Dit is goed nieuws, maar wat is de agenda van Rutte III? En hoe bouwen we tegenmacht op? Schuld Het Financieele Dagblad kopte na het uiteenvallen van het overleg […]