Gevonden voor

  • Piet Emmer

Is professor Emmer nou een racist of niet?

Ideologen presenteren een zwart-wit karikatuur van de geschiedenis als de enige waarheid om er vervolgens hun programma voor het heden op te baseren. Echter, in het vak geschoolde geschiedschrijvers hebben daar een hekel aan, hoe politiek geëngageerd ze voor het overige ook mogen zijn.

Een paar weken geleden noemde Gerri Eickhof in een interview met de Volkskrant de Leidse emeritus hoogleraar Piet Emmer een racist vanwege zijn visie op de slavernijgeschiedenis. De aangevallene kwam daar in felle bewoordingen tegen in het geweer omdat je door zo’n aantijging buiten de orde wordt geplaatst. Dat leidde op de opiniepagina’s van de […]