Gevonden voor

  • PKN

Waarom maakte niemand bezwaar tegen troonrede in Grote Kerk?

In tijden van diversiteit en inclusie is een PKN-kerk als verzamelplaats voor de Staten-Generaal een hinderlijk anachronisme.

De naam Prinsjesdag is voor rechtgeaarde Nederlandse republikeinen nogal belast. De eerste keer dat deze dag werd gevierd, was namelijk in september 1787. Gevierd werd het herstel van de macht van de Oranjestadhouder door het leger van zijn Pruisische zwager. Duizenden patriotse tegenstanders moesten vluchten, hun huizen werden geplunderd en zelfs verwoest. Duizenden werden uit […]