Gevonden voor

  • PNR-richtlijn

Waarom ik partij ben in een rechtszaak tegen het vakantieregister

Naar alle waarschijnlijkheid is de Europese PNR-richtlijn, ook wel het vakantieregister, strijdig met het Europees Grondrechtenhandvest. In de Kamer kregen we de handen niet op elkaar voor toetsing door het Hof

Ruim 13 jaar geleden voerde ik samen met een aantal collega Europarlementariërs en Bits of Freedom actie bij de luchthaven Zaventem. We hadden een acteur ingehuurd, die mensen het hemd van hun lijf te vroeg. Naar hun bestemming, met wie ze vlogen, wat het nummer van hun creditcard was en meer. Het doel was om […]