Gevonden voor

  • Privacy

Volg San Francisco: verbied gezichtsherkenningssoftware in de publieke ruimte

San Francisco verbood dit jaar als eerste stad het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Nederlandse steden zouden er goed aan doen dit voorbeeld te volgen, want er dreigt een grove aantasting van onze vrijheden

Het belangrijkste bezwaar tegen het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie is dat het inbreuk maakt of druk zet op een hele reeks van burgerrechten. Op de vrijheid van vergadering, vereniging en betoging, de vrijheid van meningsuiting, het recht op gelijke behandeling, de persoonlijke levenssfeer van burgers en de mogelijkheid om je vrij en dus ook anoniem te […]

Experimentele manipulatie: de burger als onwetend proefdier

Wat is de rol van de politie in een digitale wereld? Hoe waarborgen we de privacy en lichamelijke integriteit van de burger?

De grootste uitgaansstraat van Eindhoven, Stratumseind, is sinds 2012 een open laboratorium. De straat had een slecht imago gekregen, doordat er in het weekend ‘s nachts te veel mensen kwamen, en op andere momenten juist te weinig. De gemeente wilde de straat ‘revitaliseren’ om de leefbaarheid, veiligheid en het economsich klimaat te verbeteren. Het publiek-private […]

Waarom ik partij ben in een rechtszaak tegen het vakantieregister

Naar alle waarschijnlijkheid is de Europese PNR-richtlijn, ook wel het vakantieregister, strijdig met het Europees Grondrechtenhandvest. In de Kamer kregen we de handen niet op elkaar voor toetsing door het Hof

Ruim 13 jaar geleden voerde ik samen met een aantal collega Europarlementariërs en Bits of Freedom actie bij de luchthaven Zaventem. We hadden een acteur ingehuurd, die mensen het hemd van hun lijf te vroeg. Naar hun bestemming, met wie ze vlogen, wat het nummer van hun creditcard was en meer. Het doel was om […]

Constant in de gaten gehouden worden

Een wake-up call voor al degenen die schouderophalend reageren op de – ook in Nederland – toenemende privacyschendingen

Een van de acht activistenfilms die tijdens het Movies that Matter festival 2019 (22 t/m 30 maart) meedingen naar de Gouden Vlinder Activist Documentary Award, is de documentaire The Feeling of Being Watched van journalist en filmmaker Assia Boundaoui. De documentaire, die zich over een periode van vijf jaar uitstrekt, gaat over haar onderzoek naar het unheimische, […]

Volgende pagina »