Gevonden voor

  • Recht

Hoogste tijd voor een wettelijk toetsingscriterium ‘menselijke maat’

Als er één les geleerd moet worden uit het onderzoek naar de toeslagenaffaire dan is het wel dat de politiek met al haar spelletjes en partijpolitieke belangen, nooit dit probleem zal kunnen oplossen

De juridische werkelijkheid in Nederland komt steeds vaker ver af te staan van hetgeen in sociaal en economisch opzicht gewenst is. Ik doel hierbij op de talloze voorbeelden waarin een uitleg van wettelijke regels leidt tot uiterst onrechtvaardige en bizarre uitkomsten. Zoals het sanctioneren van een bijstandsgerechtigde die als straf voor het ontvangen van een […]

Papieren werkelijkheid brengt sociale cohesie in gevaar

Als econoom kun je niet blind blijven voor het niet meer functioneren van het economisch model dat veel welvaart heeft gebracht maar daarin teveel is doorgeschoten

De verwijten van verschillende generaties over de huidige samenleving  vliegen je om de oren. De millennials hebben met hun OK, Boomer, een gevoelige snaar geraakt bij mij en mijn leeftijdgenoten. Zijn hun verwijten wel terecht? Of gaat het in de kern om iets meer en anders? Economisch model werkt niet meer Als econoom kun je niet […]

Ook rechtsbijstand is een recht

Deze maatregel zorgt ervoor dat ons rechtssysteem een instrument wordt voor de rijken

Sander Dekker, onze minister voor Rechtsbescherming, wil de rechtsbijstand schrappen uit het burgerlijk recht en het civiel recht onder het motto van bezuinigingen. Het is alsof we door de jaren heen onze rechtsstaat hebben opgebouwd als een kaartenhuis en de minister nu besloten heeft de onderste kaart weg te trekken. Tijdens mijn studie rechtsgeleerdheid bleek […]

Opheffing verbod no cure no pay advocatuur vergroot toegang tot het recht

Het als overheid in loondienst nemen van sociale advocaten zou een goede oplossing kunnen zijn om het werken voor die groep advocaten aantrekkelijker te maken en beter te faciliteren

De acties van sociale advocaten om aandacht te vragen voor de grote problemen in hun sector tonen aan dat de toegang tot het recht niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. En dat is juridisch en economisch uiterst zorgwekkend. Daardoor kunnen steeds minder mensen hun recht halen als dat nodig mocht zijn. Sterke sociale advocatuur noodzakelijk […]