Gevonden voor

  • Referenda

Versterking van de democratie verdient beter dan mythes en overhaaste interpretaties

Uit wetenschappelijke studies is inmiddels duidelijk gebleken dat directe democratie leidt naar meer verantwoording afleggen door politici en dat zo de ‘checks and balances’ worden versterkt

Eind 2018 bracht de Staatscommissie Parlementair Stelsel een op solide wetenschappelijk bewijs gebaseerd rapport uit over verschillende democratische vernieuwingen die zij noodzakelijk acht. De commissie adviseert onder meer de invoering van het bindende correctieve referendum, een voorzichtige maar effectieve hervorming om de betrokkenheid van de burgers bij de beleidsvorming te vergroten. In NRC Handelsblad van […]

De uitweg uit de Brexitchaos

Onorthodoxe omstandigheden vergen onorthodoxe maatregelen: organiseer niet nog een referendum maar twee

2019 lijkt het 1672 van de Britten. Voor het Nederlandse rampjaar gold het gezegde ‘het volk is redeloos, de regering is radeloos en het land is reddeloos’. Je kunt er over discussiëren of in het geval van onze westerburen het volk redeloos en de regering radeloos is of andersom maar een puinhoop blijft het. De […]

Referendum en vertrouwen

Bangmakerij, dedain en achterdocht jegens kiezers

Komende tijd buigt de Eerste Kamer zich over het referendum. De regering wil afschaffing, omdat het verwachtingen over politiek vertrouwen niet zou hebben waargemaakt. Vreemde redenering, zeker gezien gedrag van gezagsdragers bij het referendum in 2005, 2016 en 2018. “Nepnieuwslawine” kopte De Telegraaf op 14 november. Het ging om een brief van minister van Binnenlandse […]

Over referenda en de Sleepwet

Maak je je ook zorgen over de bizarre uitbreiding van bevoegdheden voor de geheime diensten?

Ik blog vrijwel altijd over Amsterdamse onderwerpen, maar dit keer maak ik een uitzondering. Er spelen op dit moment op nationaal niveau namelijk zaken die iedere burger aangaan en die directe actie vereisen. Het kan voor niemand een verrassing zijn dat ik een groot voorstander van referenda ben. In de Amsterdamse raad heb ik bijvoorbeeld […]